Wpisz numer seryjny urządzenia aby pobrać aplikację RPT-5

Nr seryjny:

Numer seryjny znajduje się pod silikonową osłoną.