Program do rozpakowania archiwum można pobrać ze strony https://www.7-zip.org/download.html

Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum uruchom 'Start'


git1.rar