El comprobador SIT-12 es un dispositivo portátil que mide los parámetros eléctricos (de bombeo) de los inyectores. Gracias a la combinación personalizada de la capacidad de realizar todas las mediciones eléctricas en un solo comprobador, es posible diagnosticar rápidamente los fallos

639,29

El comprobador SIT-12 es un dispositivo portátil que mide los parámetros eléctricos (de bombeo) de los inyectores. La combinación personalizada de poder realizar todas las mediciones eléctricas en un solo comprobador permite diagnosticar los fallos con rapidez.
Las mediciones de pequeñas resistencias con resolución de miliohmios, junto con la determinación de la inductancia, permiten comprobar las bobinas de los inyectores. Midiendo la capacitancia y la resistencia, se pueden comprobar las pilas piezoeléctricas.

Para cada tipo de inyector: ya sea electromagnético o piezoeléctrico, es posible medir el aislamiento de alta tensión: hasta 500 V.
Gracias a su tamaño compacto, las mediciones de resistencia correspondientes a la gama de pilas piezoeléctricas eficientes se realizan a baja tensión. Esta medición, junto con la del aislamiento del inyector calentado, permite una primera evaluación de su eficacia.

Parámetros técnicos:
– Medición de la resistencia: 0 – 5Ω y 8 – 1050kΩ
– Medición de la capacitancia: 0 – 5μF o 0 – 50μF
– Medición de la inductancia: 0 – 800μH
– Medición del aislamiento en tensión con tres valores: 100, 250 y 500V (el rango de indicación depende de la tensión, máx. 1400MΩ)
– Alimentación: batería recargable incorporada
– Desconexión automática (tras 10 minutos, 30 minutos o 2 horas – seleccionable por el usuario)

Tiempo de funcionamiento: al menos 6 h con una carga completa.

Contenido del kit:
– Comprobador SIT-12,
– Cable de medición del aislamiento,
– Cable para medir otros parámetros,
– Cargador con cable mini USB incluido,
– Manual del usuario.

Número de catálogo: 0006
Número de pieza: 0006
Garantía:

Información adicional

Peso 2 kg
peso bruto aproximado
InPost PL, DHL EU, Fedex World
Ficheros para compradores registrados

Para poder descargar archivos es necesario Acceso.

Archivos de acceso público Karta-katalogowa-SIT-12.pdf

Czy urządzeniem SIT-12 zmierzę rezystancję stosu piezoelektrycznego wtryskiwacza?

Tester SIT-12 mierzy rezystancję w dwóch zakresach. Wyższy obejmujący wartości od 8kΩ do 1050kΩ przeznaczony jest do pomiaru stosu piezoelektrycznego.

 

Czy w urządzeniu SIT-12 pomiar rezystancji stosu piezo odbywa się pod napięciem? Jeżeli tak to jakim i czy jest możliwość regulacji napięcia?

Rezystancja stosu piezoelektrycznego mierzona jest napięciem o niskiej wartości, poniżej 5V i jego zmiana nie jest możliwa. Napięcie testowe jest wybierane jedynie w teście izolacji. Jednakże ten pomiar jest przeznaczony dla zakresów znacznie przekraczających wartości występujące w stosach (typowo 150 – 250kΩ).

 

Czy wskazania zmierzonego parametru pojemności wykonane innym miernikiem mogą dać odmienne wskazania?

Pojemność wtryskiwacza piezo nie jest «czystą» pojemnością dlatego pomiary wykonywane różnymi przyrządami (metodami) mogą dawać odmienne wyniki, a nawet brak pomiaru. Zastosowana w SIT-12 zasada pomiaru pojemności na podstawie czasu ładowania ze źródła prądowego jest metodą uniwersalną i powszechnie stosowaną w laboratoryjnych multimetrach stołowych.

 

Czy dostępne dane indukcyjności cewek wtryskiwaczy mogą być pomocne w ocenie stanu wtryskiwacza?

Dane udostępniane przez różne programy i producentów odnoszą się do ich własnych urządzeń. W przypadku indukcyjności mimo podawania takich samych jednostek wyniku (μH lub mH) trzeba pamiętać o warunkach pomiaru. SIT-12 mierzy indukcyjność na dwóch częstotliwościach. Są one wyższe od stosowanych przez innych producentów. Dlatego też nie można porównywać wyników bezpośrednio.

 

Podczas włączenia urządzenia kontrast wyświetlacza jest niski.

Do momentu zakończenia wyświetlania logo kontrast wyświetlacza może nie być optymalny. Dopiero po przejściu do listy menu wyświetlacz ma ustabilizowany kontrast do warunków pracy (temperatury otoczenia). Urządzenie nie posiada menu korekcji kontrastu ze względu na wbudowane automatyczne dostosowanie kontrastu w zależności od temperatury.