Connecté à un ordinateur équipé d’un port USB, l’analyseur EDIA-PRO peut enregistrer les formes d’ondes de courant des quatre injecteurs et le signal du capteur de haute pression sur le rail.

1.475,69

Pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons développé un système permettant de déterminer automatiquement les paramètres du système d’injection à partir des formes d’ondes mesurées. Le diagnostic est ainsi plus simple et plus rapide. Avec l’EDIA PRO, vous pouvez rapidement évaluer les pressions de compression et de démarrage du système, ainsi que le mode de mesure du réglage de la soupape de contrôle, ce qui élargit considérablement les possibilités de diagnostic.

Fonctions de l’EDIA-PRO :
– Enregistrement du kilométrage et de la pression des injecteurs
– Analyse automatique des paramètres d’injection
– Mesure électrique rapide de la pression de compression
– Diagnostic rapide de la batterie, du démarreur et de l’alternateur
– Mesures de contrôle des vannes DRV et SCV/IMV

Connecté à un ordinateur équipé d’un port USB, l’analyseur EDIA-PRO peut enregistrer les formes d’ondes de courant des quatre injecteurs et le signal du capteur de haute pression sur le rail.

Grâce à des sondes de mesure innovantes, il est possible de tracer le signal d’injection avec un minimum d’invasivité, sans démonter les injecteurs ni endommager l’isolation des lignes. De cette manière, nous n’interférons pas avec le système d’injection testé, ce qui est une condition essentielle pour un diagnostic correct.

Les formes d’ondes acquises peuvent être utilisées pour évaluer et détecter avec précision les dysfonctionnements des injecteurs, du capteur et de la pompe haute pression et d’autres composants du système de rampe commune.

Contrairement aux oscilloscopes traditionnels, difficiles à utiliser en atelier, l’EDIA-PRO offre un fonctionnement simple et convivial, sans configuration complexe. Les résultats enregistrés peuvent être visualisés et comparés les uns aux autres, ce qui offre des possibilités supplémentaires.

EDIA-PRO permet de déterminer les temps exacts des signaux d’injection pour quatre cylindres simultanément et d’observer avec précision les changements de pression des cylindres provoqués par les injecteurs.

Un mode supplémentaire de mesure de l’actionnement des vannes DRV et SCV/IMV permet d’enregistrer simultanément la valeur de la pression et les signaux de commande des deux vannes. Grâce à l’interprétation automatique du signal PWM, l’utilisateur dispose d’une forme d’onde prête à l’emploi de la pression et des signaux de commande exprimés en %.

 

Mesures EDIA-PRO

Mesures EDIA-PRO

Mesures EDIA-PRO

Grâce au système EDIA, nous pouvons obtenir des informations sur :

– la partie électrique du système d’injection

– la partie hydraulique du système d’injection

– l’état technique général du moteur

 

Paramètres techniques :

Tension d’alimentation5V DC (alimenté par USB, aucun adaptateur de courant n’est nécessaire)
Conditions de travail0-50°C
Gamme, signal de pression0..5V
Précision de la mesure de la tension1%

Contenu du kit :

– Dispositif EDIA-PRO

– câble de mesure avec sondes d’injecteur et connecteur de signal de pression

– câble de mesure avec bornes pour la batterie

– câble de test pour les vannes de contrôle DRV et SCV/IMV

– Adaptateur pour capteur Bosch – type 1

– Adaptateur pour capteur Bosch – type 2

– adaptateur pour capteur Denso

– adaptateur pour capteur Denso – 6 broches

– Adaptateur de capteur Delphi

– adaptateur universel avec broches étroites

– adaptateur universel avec broches larges

– Câble USB

– manuel d’instructions

– CD du logiciel

 

Link do pobrania aktualizacji EDIA-PRO do wersji 1.30: www.dte.com.pl/download/edia

Zmiany w wersji 1.30:
- Skalowanie okien przebiegów do wysokiej rozdzielczości;
- Możliwość ustawienia grubości linii przebiegu;
- Opcja pominięcia pomiaru w oknie ustawień analizy czasowej.

Numéro de catalogue: 0010
Numéro d'article: 0010
Garantie:

Informations complémentaires

Poids2 kg
poids brut approximatif
InPost PL, DHL EU, Fedex World
Fichiers pour les acheteurs connectés

Pour pouvoir télécharger des fichiers, vous devez Se connecter.

Fichiers publics EDIA-Pobierz-Aktualizacje.pdf Karta-katalogowa-EDIA-PRO.pdf

Zgubiłem płytkę z oprogramowaniem. Jak mogę uzyskać program?

Aktualne oprogramowanie dla EDIA-PRO można pobrać po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się na naszej stronie: www.dte.com.pl/moje-konto/

 

Jak zainstalować EDIA-PRO na Windows 10?

Oprogramowanie instalujemy normalnie korzystając z instalatora. Przy instalacji sterownika należy wykonać niezbędne kroki opisane szczegółowo w Instrukcji. Instrukcję wraz z aktualnym oprogramowaniem oraz sterownikiem można uzyskać po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się na naszej stronie: www.dte.com.pl/moje-konto/

 

Gdzie mogę zapisać się na szkolenie dotyczące pracy z urządzeniem?

Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące dostępnej oferty szkoleniowej prosimy o kontakt poprzez e-mail sprzedaz@dte.com.pl

 

Jak przeprowadzić pomiar w przypadku większej liczby cylindrów?

Przy badaniu pojazdu o większej niż 4 liczbie cylindrów można pomiar podzielić na etapy. Dzieląc pomiar dobrze jest zawsze rejestrować sygnał czterech kolejnych cylindrów. Czyli np. diagnozując silnik V6 o kolejności zapłonu 1-6-3-5-2-4 dobrze jest wykonać pomiary na cylindrach 1,6,3,5 oraz

3,5,2,4. Trzeba pamiętać, że niektóre parametry analizy automatycznej („Odchyłka czasu cyklu”) nie będą miarodajne – trzeba to ocenić ręcznie.

 

Czy EDIA-PRO umożliwia testowanie pompowtryskiwaczy?

Urządzenie jest przystosowane do testowania układów Common Rail. Ze względu na różnicę w działaniu i kształcie sygnałów automatyczne tryby pracy nie będą przydatne, natomiast oceniając ręcznie kształty przebiegu można odczytać czasy sygnału wtrysku. Dodatkowo możliwe jest bezpośrednie zaobserwowanie i pomiar czasu BIP danego pompowtryskiwacza przy pracy.

 

Po wykonaniu pomiaru dostaję komunikat o wykryciu zakłóceń od sieci AC.

Dla ochrony przez zwarciami i błędnym podłączeniem w obrębie masy wejście sygnału z czujnika zrealizowano jako wejście różnicowe. Powoduje to wrażliwość na zbyt duże wartości napięć wspólnych podawanych na wejście. Najczęstszą przyczyną są niektóre zasilacze laptopów (problem nie dotyczy wszystkich modeli). W przypadku wystąpienia problemów rozwiązaniem jest odłączenie zasilacza na czas pomiaru. Inną przyczyną może być podłączenie instalacji do innych urządzeń zasilanych z sieci jak np. ładowarka akumulatora czy urządzenie wspomagające rozruch.