Promo !

L’UInEx-2 (Unit Injector Expert) est un appareil de diagnostic complet des injecteurs des voitures particulières. Il permet d’effectuer des tests électriques et mécaniques détaillés, tels que

les essais électriques :

 1. Mesure du BIP,
 2. mesure précise de la résistance de la bobine dans la gamme des milliohms,
 3. la mesure de la capacité des piles piézoélectriques,
 4. l’essai d’isolation électrique des injecteurs de la pompe – ce que l’on appelle le « test d’isolation électrique ». mesure du courant de fuite à haute tension,
 5. La mémoire de l’appareil peut contenir jusqu’à 8 résultats de mesure.

Le prix initial était : €1.860,07.Le prix actuel est : €1.339,25.

1.339,25

L’UInEx-2 (Unit Injector Expert) est un appareil de diagnostic complet des injecteurs des voitures particulières. Il permet d’effectuer des tests électriques et mécaniques détaillés, tels que

les essais électriques :

 1. Mesure du BIP,
 2. mesure précise de la résistance de la bobine dans la gamme des milliohms,
 3. la mesure de la capacité des piles piézoélectriques,
 4. l’essai d’isolation électrique des injecteurs de la pompe – ce que l’on appelle le « test d’isolation électrique ». mesure du courant de fuite à haute tension,
 5. La mémoire de l’appareil peut contenir jusqu’à 8 résultats de mesure.

les essais mécaniques :

 1. simulation d’injecteurs-pompes électromagnétiques dont le temps d’ouverture et la quantité injectée sont programmables,
 2. synchronisation active du couple de commande de la bobine avec l’entraînement de la boîte à cames,
 3. l’inclusion du BIP dans le contrôle des injecteurs-pompes sur le stand,
 4. Mesure du BIP sans contrôle mécanique (par exemple dans une voiture),
 5. la sélection des paramètres électriques pour la commande de la bobine.

 

Paramètres techniques :

Tension d’alimentationfixe, plage 12…14V
Consommation de courantjusqu’à 14A ( en impulsion)
Nombre d’injecteurs d’unités contrôlables1
Paramètres d’injection simulésinjections 100…1500 injections/min temps d’injection
0,2…10 ms (modifiable par pas de 0,01 ms)
Programmation du nombre de cyclesPlage 1-30000 ou mode continu
Mémoire de résultat8 injecteurs
Mesure du BIPjusqu’à 1200us

Contenu du kit :

 1. Testeur UInEx-2,
 2. Câble pour mesurer la résistance, la capacité et le courant de fuite,
 3. Câble universel pour la connexion des injecteurs,
 4. Alimentation 12V/14.2A,
 5. Manuel de l’utilisateur,
 6. Connecteur pour connecter votre propre capteur de vitesse,
 7. Fusibles de rechange.

Remarque : le dispositif exige que le signal du capteur se produise au moins 30 degrés avant ou après la compression maximale du ressort de l’injecteur-pompe.

 

Garantie:

Informations complémentaires

Poids5 kg
poids brut approximatif
InPost PL, DHL EU, Fedex World
Fichiers pour les acheteurs connectés

Pour pouvoir télécharger des fichiers, vous devez Se connecter.

Fichiers publicsDésolé, aucun fichier disponible en téléchargement.

Tester przy wyzwalaniu czujnikiem pomija cykle lub wyzwala w złym momencie na wysokich obrotach.

Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest złe zamocowanie czujnika. Podczas pracy drgania sprawiają, że wykrywane są impulsy w nieprawidłowym miejscu. Należy zmniejszyć odległość czoła czujnika na minimalną bezpieczną odległość. Trzeba też sprawdzić mocowanie czujnika w obudowie cambox’a. Występuje też zjawisko uszkodzenia czujnika od drgań i zabrudzeń paliwem. Są czujniki które w takich warunkach wytrzymują ledwo kilka miesięcy.

 

Urządzenie jest niepewnie wyzwalane sygnałem z czujnika obrotów w całym zakresie obrotów.

Objawy takie sugerują zbyt duży poziom zakłóceń od okolicznych urządzeń. Podstawową sprawą jest sprawdzenie poprawności i jakości uziemienia całego stołu probierczego. Dodatkowo można uziemić obudowę UInEx-2 do masy stołu (wyrównać potencjały – specjalny łącznik jest w zestawie).

 

Podczas pomiaru czasu BIP wskaźnik dokładności pomiaru pokazuje duże wartości (ponad połowę).

Pomiar BIP składa się z serii pomiarów na podstawie których badana jest równomierność występowania takich samych wyników. Gdy pomiary w serii zaczynają mieć różną wartość urządzenie sygnalizuje to właśnie zwiększonym wskazaniem parametru błędu. Stan taki może wystąpić ze względu na złe połączenia elektryczne z wysterowanym elementem. Inną możliwą przyczyną jest zacinanie się zaworka w pompowtryskiwaczu. Taki objaw może wystąpić przy pierwszym pomiarze dłużej nieużywanego  elementu. Po każdej serii pomiarów wartość błędu będzie maleć. W takim przypadku jest to typowe zachowanie.