Le testeur SIT-12 est un appareil portable qui mesure les paramètres électriques (pompe) des injecteurs. Grâce à la combinaison personnalisée de la possibilité d’effectuer toutes les mesures électriques dans un seul testeur, il est possible de diagnostiquer rapidement les défauts.

639,29

Le testeur SIT-12 est un appareil portable qui mesure les paramètres électriques (pompe) des injecteurs. La combinaison personnalisée de toutes les mesures électriques dans un seul testeur permet de diagnostiquer rapidement les défauts.
Les mesures de petites résistances avec une résolution de l’ordre du milliohm, ainsi que la détermination de l’inductance, permettent de vérifier les bobines des injecteurs. La mesure de la capacité et de la résistance permet de vérifier les empilements piézoélectriques.

Pour chaque type d’injecteur, qu’il soit électromagnétique ou piézoélectrique, il est possible d’effectuer des mesures d’isolation à haute tension – jusqu’à 500V.
Grâce à sa taille compacte, les mesures de résistance correspondant à la gamme des empilements piézoélectriques efficaces sont effectuées à faible tension. Cette mesure, associée à une mesure de l’isolation de l’injecteur chauffé, permet une première évaluation de son efficacité.

Paramètres techniques :
– Mesure de la résistance : 0 – 5Ω et 8 – 1050kΩ
– Mesure de la capacité : 0 – 5μF ou 0 – 50μF
– Mesure de l’inductance : 0 – 800μH
– Mesure de l’isolation sous tension avec trois valeurs : 100, 250 et 500V (la plage d’indication dépend de la tension, max 1400MΩ)
– Alimentation : batterie rechargeable intégrée
– Arrêt automatique (après 10 minutes, 30 minutes ou 2 heures – au choix de l’utilisateur)

Durée de fonctionnement : au moins 6 heures avec une charge complète.

Contenu du kit :
– Testeur SIT-12,
– Câble de mesure de l’isolation,
– Câble pour mesurer d’autres paramètres,
– Chargeur avec câble mini USB,
– Manuel de l’utilisateur.

Numéro de catalogue: 0006
Numéro d'article: 0006
Garantie:

Informations complémentaires

Poids2 kg
poids brut approximatif
InPost PL, DHL EU, Fedex World
Fichiers pour les acheteurs connectés

Pour pouvoir télécharger des fichiers, vous devez Se connecter.

Fichiers publics Karta-katalogowa-SIT-12.pdf

Czy urządzeniem SIT-12 zmierzę rezystancję stosu piezoelektrycznego wtryskiwacza?

Tester SIT-12 mierzy rezystancję w dwóch zakresach. Wyższy obejmujący wartości od 8kΩ do 1050kΩ przeznaczony jest do pomiaru stosu piezoelektrycznego.

 

Czy w urządzeniu SIT-12 pomiar rezystancji stosu piezo odbywa się pod napięciem? Jeżeli tak to jakim i czy jest możliwość regulacji napięcia?

Rezystancja stosu piezoelektrycznego mierzona jest napięciem o niskiej wartości, poniżej 5V i jego zmiana nie jest możliwa. Napięcie testowe jest wybierane jedynie w teście izolacji. Jednakże ten pomiar jest przeznaczony dla zakresów znacznie przekraczających wartości występujące w stosach (typowo 150 – 250kΩ).

 

Czy wskazania zmierzonego parametru pojemności wykonane innym miernikiem mogą dać odmienne wskazania?

Pojemność wtryskiwacza piezo nie jest « czystą » pojemnością dlatego pomiary wykonywane różnymi przyrządami (metodami) mogą dawać odmienne wyniki, a nawet brak pomiaru. Zastosowana w SIT-12 zasada pomiaru pojemności na podstawie czasu ładowania ze źródła prądowego jest metodą uniwersalną i powszechnie stosowaną w laboratoryjnych multimetrach stołowych.

 

Czy dostępne dane indukcyjności cewek wtryskiwaczy mogą być pomocne w ocenie stanu wtryskiwacza?

Dane udostępniane przez różne programy i producentów odnoszą się do ich własnych urządzeń. W przypadku indukcyjności mimo podawania takich samych jednostek wyniku (μH lub mH) trzeba pamiętać o warunkach pomiaru. SIT-12 mierzy indukcyjność na dwóch częstotliwościach. Są one wyższe od stosowanych przez innych producentów. Dlatego też nie można porównywać wyników bezpośrednio.

 

Podczas włączenia urządzenia kontrast wyświetlacza jest niski.

Do momentu zakończenia wyświetlania logo kontrast wyświetlacza może nie być optymalny. Dopiero po przejściu do listy menu wyświetlacz ma ustabilizowany kontrast do warunków pracy (temperatury otoczenia). Urządzenie nie posiada menu korekcji kontrastu ze względu na wbudowane automatyczne dostosowanie kontrastu w zależności od temperatury.