0

Kody błędów samochodowych jak odczytać i interpretować

22.03.2022

Kody błędów (DTC – Diagnostic Trouble Code) to określony równolegle przez normy SAE J2012 oraz ISO 15031 system kodów wykorzystywanych w diagnostyce pojazdów. Kod zdefiniowany w ten sposób przekazuje informację o tym z jakimi elementami pojazdu związana jest usterka oraz jaki jest jej charakter. Kody możemy odczytać poprzez obligatoryjne złącze OBD II (On-Board Diagnostic II), które znajdziemy współcześnie w niemal każdym pojeździe. Głównym powodem wdrożenia standardu OBD były kwestie kontroli emisji spalin. Do odczytu kodów usterek można uszyć szeregu urządzeń – od popularnych interfejsów wyposażonych w łączność Bluetooth do najdroższych testerów diagnostycznych oficjalnie wspierających konkretne marki. Typowy interfejs umieszczamy w złączu OBD samochodu, a odpowiednie oprogramowanie (na laptopie, smartfonie lub tablecie) prezentuje odczytane dane usterek.

Jak odczytać kody błędów?

Norma zakłada pięcioznakowy system kodowania. Poszczególne litery kodu w sposób uporządkowany określają usterkę. Pierwszy znak opisuje układ pojazdu.

 • P – układ napędowy (P – Powertrain);
 • B – nadwozie (B – Body);
 • C – podwozie, układ jezdny (C – Chassis);
 • U – komunikacja sieciowa (U – User Network)

Drugi znak określa kto odpowiada za definicję kodu:

 • 0 i 3- kod zdefiniowany w normie SAE/ISO, taki sam we wszystkich pojazdach*;
 • 1 i 2 – kod zdefiniowany przez producenta, znaczenie kodu zależy od konkretnego modelu.

*Uwaga! dla kodów dotyczących układu napędowego których drugi znak to 3, istnieje inne rozróżnienie:

 • Kody P30xx – P33xx – kody zdefiniowane przez indywidualnych producentów, zależą od konkretnego modelu;
 • Kody P34xx – P39xx – kody takie same we wszystkich pojazdach.

Trzeci znak definiuję podgrupę związaną z układami samochodu:

 • 0 – usterki ogólne;
 • 1 – zasilanie paliwem oraz powietrzem;
 • 2 – zasilanie paliwem oraz powietrzem (dotyczy wtryskiwaczy);
 • 3 – układ zapłonowy;
 • 4 – usterka związana z emisją spalin;
 • 5 – systemy kontroli prędkości i sterowania biegu jałowego;
 • 6 – usterka związana z układami wyjścia lub wejścia centralnej jednostki sterującej;
 • 7, 8, 9 – usterki dotyczące układu przeniesienia napędu (skrzyni biegów, sprzęgła);
 • A, B, C – usterki dotyczące napędów hybrydowych;

Kolejne znaki określają numer błędu w wykazie określonym w normie.

W niektórych przypadkach nie osiągniemy wiele z pomocą taniego testera, a konieczny będzie sprzęt dedykowany do obsługi konkretnych marek. Są to niejednokrotnie bardzo drogie rozwiązania, których zwykle nie znajdziemy w mniejszych warsztatach.

Diagnostyka

Dla wielu osób odczytanie kodów błędów za pomocą testera diagnostycznego kończy proces diagnostyki. Tak naprawdę ustalanie przyczyny usterki często dopiero się w tym momencie zaczyna. Warunki powodujące wystąpienie kodów błędów są zapisane w oprogramowaniu sterownika. Jeśli warunek jest spełniony, kod błędu zostaje zgłoszony. W przypadku czujnika położenia wału komputer ciągle zlicza impulsy przypadające na obrót. Jeśli impulsów jest zbyt dużo lub zbyt mało to jest to zgłaszany jest kod błędu.

Bardzo wiele błędów wynika z problemów z instalacją elektryczną takich jak niepewne połączenia, zwłaszcza w obrębie masy. Nie zaszkodzi rutynowo kontrolować napięcie między masą ECU a ujemną klemą akumulatora. Prosta usterka układu elektrycznego – słabe połączenie masy może zafałszować wiele sygnałów, prowadząc do fałszywych błędów. Błędy typu “niski sygnał wejściowy” lub “wysoki sygnał wejściowy” mogą wystąpić w przypadku przerwy w obwodzie czujnika, nawet jeśli sam czujnik jest sprawny.

Zobaczmy jak wygląda generowanie kodów błędów na przykładzie czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej. Sygnał z typowego czujnika ciśnienia powinien mieścić się w zakresie 0,5 (zerowe ciśnienie) – 4,5V (ciśnienie maksymalne). Sterownik silnika nie ma dodatkowego źródła wiedzy o faktycznym ciśnieniu na listwie. Błędy dotyczące czujnika ciśnienia zastosowane w przykładowym oprogramowaniu to: P0191 – sygnał poza zakresem/działanie, P0192 – niski sygnał wejściowy” oraz P0193 – wysoki sygnał wejściowy”. Przykładowe warunki ich zgłaszania (zaczerpnięte dokumentacji serwisowej):

 • Jeśli napięcie wynosi mniej niż 0,4V zgłoś kod P0192.
 • Jeśli napięcie wynosi więcej niż 4,86V zgłoś P0193.
 • Jeśli odczytywane ciśnienie (przeliczone z napięcia) różni się od zadanego o więcej niż 2MPa zgłoś P0191.
 • Jeśli różnica między sygnałem minimalnym a maksymalnym wynosi mniej niż 0,015V także zgłoś P0191.

Jest bardzo wiele sytuacji kiedy kod błędu może wręcz wprowadzić w błąd. Szczególnie początkujący mechanicy mają tendencję do dość naiwnego traktowania kodów błędów. Poniżej przytoczymy kilka typowych przypadków w których należy zachować ostrożność.

P0171/P0174 ,”Czujnik O2 (Bank 1/2) – mieszanka zbyt uboga”

W przypadku powyższych kodów błędu czujnik O2 (sondę lambda) wymieniamy dopiero w ostatnim kroku. Pamiętajmy, że uboga mieszanka to nadmiar powietrza bądź zbyt mało paliwa. Zacznijmy od starannego sprawdzenia kolektora dolotowego pod kątem nieszczelności, jest to częsta przyczyna występowania tego typu błędów. Warto sprawdzić także pompę i wymienić filtr paliwa. Winnym może być także niesprawny przepływomierz MAF, MAP sensor, zawór EGR bądź czujnik temperatury cieczy chłodzącej.

P0401/P0402 ,”Układ recyrkulacji spalin – wykryty niewystarczający/nadmierny przepływ”

Zanim wymienimy zawór EGR należy dokładnie sprawdzić układ dolotowy i wydechowy. Choć zawory ulegają zużyciu, jest to całkiem trwały element. Należy sprawdzić układ dolotowy pod kątem nieszczelności bądź niedrożności. Podobnie należy ocenić wydech. Nadmierne nagromadzenie sadzy w pobliżu samego zaworu może ograniczyć przepływ prowadząc do błędu. Przyczyną może być także zbyt dużo sadzy na czujniku temperatury spalin bądź uszkodzony czujnik różnicy ciśnień EGR.

P0301/P0302/P0303/P0304/… – “Cylinder 1/2/3/4/… – wykryte wypadanie zapłonów”

Kody związane ze zjawiskiem wypadania zapłonów także wymagają starannej diagnostyki. Wykrycie wypadania zapłonu przez sterownik jest możliwe dzięki monitorowaniu prędkości obrotowej silnika czujnikami położenia wału korbowego i wałka rozrządu. Za brak zapłonu może odpowiadać zarówno brak paliwa (wtryskiwacz), usterka układu zapłonowego (uszkodzona cewka , zużyta świeca), jak i problem z kompresją w konkretnym cylindrze.

Nie tylko kody

Nawet najdroższy tester diagnostyczny to ciągle tylko pojedyncze źródło danych. Tak jak w przypadku mediów, pojedyncza informacja z jednego, nawet wiarygodnego źródła może okazać się fałszywa. Diagnostyka będzie skuteczna jeśli informację da się potwierdzić lub wykluczyć za pomocą innych metod. Wracając do przytoczonych wcześniej przykładów diagnostycznych pokażemy przykładowe narzędzia jakie można wykorzystać.

Kody błędów dotyczące czujnika ciśnienia na szynie (P0190, P0191, P0192, P0193, P0194)

 • Użyj multimetru aby sprawdzić zasilanie czujnika oraz sygnał wyjściowy.
 • Sprawdź jednocześnie zasilanie i sygnał wyjściowy z czujnika za pomocą dedykowanego testera RPT-5.
 • Wykorzystaj tester czujników QST-5 do sprawdzenia czujnika (także poza pojazdem).
 • Wykonaj pomiar w samochodzie za pomocą analizatora EDIA-PRO.

Błędy dotyczące zaworu EGR (P0401, P0402)

 • Sprawdź sygnały sterujące zaworem za pomocą oscyloskopu (np. ScopeTester 5 bądź Scope DT).
 • Sprawdź czujnik położenia zaworu, czujnik różnicy ciśnień, a także czujnik temperatury spalin za pomocą testera QST-5.

Kody błędów dotyczące sondy lambda (P0171, P0174).

 • Użyj testera QST-5 do sprawdzenia czujnika ciśnienia w kolektorze (MAP),
 • Testerem QST-5 można również sprawdzić działanie czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
 • Multimetrem sprawdź działanie sondy
 • Multimetrem skontroluj pracę pompy paliwa (pobierany przez pompę prąd).
 • Sprawdź sygnał wyjściowy z sondy za pomocą oscyloskopu (np. ScopeTester 5 czy Scope DT).

Błędy dotyczące wypadania zapłonów (P0301, P0302, P0303, P0304, …)

 • Manometrem skontroluj ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach.
 • Alternatywnie oceń ciśnienie sprężania metodą pośrednią, np. za pomocą EDIA-PRO.
 • Czujnik różnicy ciśnień oraz czujnik temperatury spalin sprawdzisz testerem QST-5.

Podsumowanie

Choć temat diagnostyki jest bardzo szeroki, nie powinno to zniechęcać początkujących. Najważniejsze, by przeanalizować na ile to możliwe przyczyny odczytanych błędów, kierując się logiką działania całości (na ile jest znana). Jeśli będziemy patrzeć na odczytane błędy nieco bardziej podejrzliwie i nauczymy się potwierdzać usterki, oszczędzimy sporo czasu i niepotrzebnie wymienionych podzespołów.

 

Lista najpopularniejszych błędów

B0100 Poduszka powietrzna kierowcy – usterka
B0101 Poduszka powietrzna kierowcy – sygnał poza zakresem/działanie
B0102 Poduszka powietrzna kierowcy – niski sygnał wejściowy
B0103 Poduszka powietrzna kierowcy – wysoki sygnał wejściowy
B0105 Poduszka powietrzna pasażera – usterka
B0106 Poduszka powietrzna pasażera – sygnał poza zakresem/działanie
B0107 Poduszka powietrzna pasażera – niski sygnał wejściowy
B0108 Poduszka powietrzna pasażera – wysoki sygnał wejściowy
B0110 Boczna poduszka powietrzna kierowcy – usterka
B0111 Boczna poduszka powietrzna kierowcy – sygnał poza zakresem/działanie
B0112 Boczna poduszka powietrzna kierowcy – niski sygnał wejściowy
B0113 Boczna poduszka powietrzna kierowcy – wysoki sygnał wejściowy
B0115 Boczna poduszka powietrzna pasażera – usterka
B0116 Boczna poduszka powietrzna pasażera – sygnał poza zakresem/działanie
B0117 Boczna poduszka powietrzna pasażera – niski sygnał wejściowy
B0118 Boczna poduszka powietrzna pasażera – wysoki sygnał wejściowy
B0120 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – usterka
B0121 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0122 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – niski sygnał wejściowy
B0123 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0125 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – usterka
B0126 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0127 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – niski sygnał wejściowy
B0128 Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0130 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – usterka
B0131 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0132 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – niski sygnał wejściowy
B0133 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0135 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – usterka
B0136 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0137 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – niski sygnał wejściowy
B0138 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0300 Obwód wentylatora chłodzącego #1 – usterka
B0301 Obwód wentylatora chłodzącego #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0302 Obwód wentylatora chłodzącego #1 – niski sygnał wejściowy
B0303 Obwód wentylatora chłodzącego #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0305 Obwód wentylatora chłodzącego #2 – usterka
B0306 Obwód wentylatora chłodzącego #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0307 Obwód wentylatora chłodzącego #2 – niski sygnał wejściowy
B0308 Obwód wentylatora chłodzącego #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0310 Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – usterka
B0311 Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0312 Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0313 Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0315 Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) – usterka
B0316 Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0317 Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0318 Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0320 Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) – usterka
B0321 Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0322 Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0323 Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0325 Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) – usterka
B0326 Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0327 Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0328 Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0330 Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – usterka
B0331 Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – sygnał poza zakresem/działanie
B0332 Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – niski sygnał wejściowy
B0333 Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – wysoki sygnał wejściowy
B0335 Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – usterka
B0336 Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – sygnał poza zakresem/działanie
B0337 Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – niski sygnał wejściowy
B0338 Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – wysoki sygnał wejściowy
B0340 Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – usterka
B0341 Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – sygnał poza zakresem/działanie
B0342 Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – niski sygnał wejściowy
B0343 Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – wysoki sygnał wejściowy
B0345 Czujnik #1 ładowania słonecznego – usterka
B0346 Czujnik #1 ładowania słonecznego – sygnał poza zakresem/działanie
B0347 Czujnik #1 ładowania słonecznego – niski sygnał wejściowy
B0348 Czujnik #1 ładowania słonecznego – wysoki sygnał wejściowy
B0350 Czujnik #2 ładowania słonecznego – usterka
B0351 Czujnik #2 ładowania słonecznego – sygnał poza zakresem/działanie
B0352 Czujnik #2 ładowania słonecznego – niski sygnał wejściowy
B0353 Czujnik #2 ładowania słonecznego – wysoki sygnał wejściowy
B0355 Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości – usterka
B0356 Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości – sygnał poza zakresem/działanie
B0357 Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości – niski sygnał wejściowy
B0358 Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości – wysoki sygnał wejściowy
B0360 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania – usterka
B0361 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania – sygnał poza zakresem/działanie
B0362 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania – niski sygnał wejściowy
B0363 Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania – wysoki sygnał wejściowy
B0365 Silnik dmuchawy #1 obwód masy – usterka
B0366 Silnik dmuchawy #1 obwód masy – sygnał poza zakresem/działanie
B0367 Silnik dmuchawy #1 obwód masy – niski sygnał wejściowy
B0368 Silnik dmuchawy #1 obwód masy – wysoki sygnał wejściowy
B0370 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) – usterka
B0371 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0372 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0373 Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0375 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) – usterka
B0376 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0377 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0378 Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0380 Klimatyzacja (A/C) – podciśnienie czynnika chłodzącego
B0381 Klimatyzacja (A/C) – nadciśnienie czynnika chłodzącego
B0400 Kontrola przepływu powietrza #1 – odszraniacz – usterka
B0401 Kontrola przepływu powietrza #1 – odszraniacz – sygnał poza zakresem/działanie
B0402 Kontrola przepływu powietrza #1 – odszraniacz – niski sygnał wejściowy
B0403 Kontrola przepływu powietrza #1 – odszraniacz – wysoki sygnał wejściowy
B0405 Kontrola przepływu powietrza #2 – podgrzewacz – usterka
B0406 Kontrola przepływu powietrza #2 – podgrzewacz – sygnał poza zakresem/działanie
B0407 Kontrola przepływu powietrza #2 – podgrzewacz – niski sygnał wejściowy
B0408 Kontrola przepływu powietrza #2 – podgrzewacz – wysoki sygnał wejściowy
B0410 Kontrola przepływu powietrza #3 – (blend) – usterka
B0411 Kontrola przepływu powietrza #3 – (blend) – sygnał poza zakresem/działanie
B0412 Kontrola przepływu powietrza #3 – (blend) – niski sygnał wejściowy
B0413 Kontrola przepływu powietrza #3 – (blend) – wysoki sygnał wejściowy
B0415 Kontrola przepływu powietrza #4 – odpowietrznik – usterka
B0416 Kontrola przepływu powietrza #4 – odpowietrznik – sygnał poza zakresem/działanie
B0417 Kontrola przepływu powietrza #4 – odpowietrznik – niskie wejście
B0418 Kontrola przepływu powietrza #4 – odpowietrznik – wysokie wejście
B0420 Kontrola przepływu powietrza #5 – A/C – usterka
B0421 Kontrola przepływu powietrza #5 – A/C – sygnał poza zakresem/działanie
B0422 Kontrola przepływu powietrza #5 – A/C – niski sygnał wejściowy
B0423 Kontrola przepływu powietrza #5 – A/C – wysoki sygnał wejściowy
B0425 Kontrola przepływu powietrza #6 – recyrkulacja – usterka
B0426 Kontrola przepływu powietrza #6 – recyrkulacja – sygnał poza zakresem/działanie
B0427 Kontrola przepływu powietrza #6 – recyrkulacja – niski sygnał wejściowy
B0428 Kontrola przepływu powietrza #6 – recyrkulacja – wysoki sygnał wejściowy
B0430 Obwód odszraniania tylnej szyby – usterka
B0431 Obwód odszraniania tylnej szyby – sygnał poza zakresem/działanie
B0432 Obwód odszraniania tylnej szyby – niski sygnał wejściowy
B0433 Obwód odszraniania tylnej szyby – wysoki sygnał wejściowy
B0435 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – usterka
B0436 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – sygnał poza zakresem/działanie
B0437 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – niski sygnał wejściowy
B0438 Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – wysoki sygnał wejściowy
B0440 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – usterka
B0441 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0442 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – niski sygnał wejściowy
B0443 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0445 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – usterka
B0446 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0447 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – niski sygnał wejściowy
B0448 Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0500 Kierunkowskaz prawy – usterka
B0501 Kierunkowskaz prawy – sygnał poza zakresem/działanie
B0502 Kierunkowskaz prawy – niski sygnał wejściowy
B0503 Kierunkowskaz prawy – wysoki sygnał wejściowy
B0505 Kierunkowskaz lewy – usterka
B0506 Kierunkowskaz lewy – sygnał poza zakresem/działanie
B0507 Kierunkowskaz lewy – niski sygnał wejściowy
B0508 Kierunkowskaz lewy – wysoki sygnał wejściowy
B0510 Wskaźniki świateł przednich – usterka
B0511 Wskaźniki świateł przednich – sygnał poza zakresem/działanie
B0512 Wskaźniki świateł przednich – niski sygnał wejściowy
B0513 Wskaźniki świateł przednich – wysoki sygnał wejściowy
B0515 Obwód prędkościomierza – usterka
B0516 Obwód prędkościomierza – sygnał poza zakresem/działanie
B0517 Obwód prędkościomierza – niski sygnał wejściowy
B0518 Obwód prędkościomierza – wysoki sygnał wejściowy
B0520 Obwód obrotomierza – usterka
B0521 Obwód obrotomierza – sygnał poza zakresem/działanie
B0522 Obwód obrotomierza – niski sygnał wejściowy
B0523 Obwód obrotomierza – wysoki sygnał wejściowy
B0525 Obwód wskaźnika temperatury – usterka
B0526 Obwód wskaźnika temperatury – sygnał poza zakresem/działanie
B0527 Obwód wskaźnika temperatury – niski sygnał wejściowy
B0528 Obwód wskaźnika temperatury – wysoki sygnał wejściowy
B0530 Wskaźnik poziomu paliwa – usterka
B0531 Wskaźnik poziomu paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
B0532 Wskaźnik poziomu paliwa – niski sygnał wejściowy
B0533 Wskaźnik poziomu paliwa – wysoki sygnał wejściowy
B0535 Obwód turbodoładowania – usterka
B0536 Obwód turbodoładowania – sygnał poza zakresem/działanie
B0537 Obwód turbodoładowania – niski sygnał wejściowy
B0538 Obwód turbodoładowania – wysoki sygnał wejściowy
B0540 Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – usterka
B0541 Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – sygnał poza zakresem/działanie
B0542 Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – niski sygnał wejściowy
B0543 Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – wysoki sygnał wejściowy
B0545 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – usterka
B0546 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0547 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – niski sygnał wejściowy
B0548 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0550 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – usterka
B0551 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0552 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – niski sygnał wejściowy
B0553 Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0555 Wskaźnik hamulca – usterka
B0556 Wskaźnik hamulca – sygnał poza zakresem/działanie
B0557 Wskaźnik hamulca – niski sygnał wejściowy
B0558 Wskaźnik hamulca – wysoki sygnał wejściowy
B0560 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – usterka
B0561 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0562 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – niski sygnał wejściowy
B0563 Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0565 Obwód zabezpieczenia informacji – usterka
B0566 Obwód zabezpieczenia informacji – sygnał poza zakresem/działanie
B0567 Obwód zabezpieczenia informacji – niski sygnał wejściowy
B0568 Obwód zabezpieczenia informacji – wysoki sygnał wejściowy
B0600 Błąd konfiguracji opcji
B0601 Zerowanie /reset/ KAM
B0602 Układ nadzorujący COP – usterka
B0603 Pamięć EEPROM – błąd zapisu
B0604 Pamięć EEPROM – błąd kalibracji
B0605 Pamięć EEPROM – błąd sumy kontrolnej
B0606 Uszkodzenie pamięci RAM
B0607 Błąd wewnętrzny
B0608 Błąd inicjalizacji
B0800 Obwód zasilania urządzenia #1 – usterka
B0801 Obwód zasilania urządzenia #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0802 Obwód zasilania urządzenia #1 – niski sygnał wejściowy
B0803 Obwód zasilania urządzenia #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0805 Obwód zasilania urządzenia #2 – usterka
B0806 Obwód zasilania urządzenia #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0807 Obwód zasilania urządzenia #2 – niski sygnał wejściowy
B0808 Obwód zasilania urządzenia #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0810 Obwód zasilania urządzenia #3 – usterka
B0811 Obwód zasilania urządzenia #3 – sygnał poza zakresem/działanie
B0812 Obwód zasilania urządzenia #3 – niski sygnał wejściowy
B0813 Obwód zasilania urządzenia #3 – wysoki sygnał wejściowy
B0815 Obwód masy urządzenia #1 – usterka
B0816 Obwód masy urządzenia #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0817 Obwód masy urządzenia #1 – niski sygnał wejściowy
B0818 Obwód masy urządzenia #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0820 Obwód masy urządzenia #2 – usterka
B0821 Obwód masy urządzenia #2 – sygnał poza zakresem/działanie
B0822 Obwód masy urządzenia #2 – niski sygnał wejściowy
B0823 Obwód masy urządzenia #2 – wysoki sygnał wejściowy
B0825 Obwód masy urządzenia #3 – usterka
B0826 Obwód masy urządzenia #3 – sygnał poza zakresem/działanie
B0827 Obwód masy urządzenia #3 – niski sygnał wejściowy
B0828 Obwód masy urządzenia #3 – wysoki sygnał wejściowy
B0830 Obwód zapłonu #0 – usterka
B0831 Obwód zapłonu #0 – sygnał poza zakresem/działanie
B0832 Obwód zapłonu #0 – niski sygnał wejściowy
B0833 Obwód zapłonu #0 – wysoki sygnał wejściowy
B0835 Obwód zapłonu #1 – usterka
B0836 Obwód zapłonu #1 – sygnał poza zakresem/działanie
B0837 Obwód zapłonu #1 – niski sygnał wejściowy
B0838 Obwód zapłonu #1 – wysoki sygnał wejściowy
B0840 Obwód zapłonu #3 – usterka
B0841 Obwód zapłonu #3 – sygnał poza zakresem/działanie
B0842 Obwód zapłonu #3 – niski sygnał wejściowy
B0843 Obwód zapłonu #3 – wysoki sygnał wyjściowy
B0845 Obwód napięcia odniesienia 5V – usterka
B0846 Obwód napięcia odniesienia 5V – sygnał poza zakresem/działanie
B0847 Obwód napięcia odniesienia 5V – niski sygnał wejściowy
B0848 Obwód napięcia odniesienia 5V – wysoki sygnał wejściowy
B0850 Obwód akumulatora (czystego) – usterka
B0851 Obwód akumulatora (czystego) – sygnał poza zakresem/działanie
B0852 Obwód akumulatora (czystego) – niski sygnał wejściowy
B0853 Obwód akumulatora (czystego) – wysoki sygnał wejściowy
B0855 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – usterka
B0856 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – sygnał poza zakresem/działanie
B0857 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – niski sygnał wejściowy
B0858 Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – wysoki sygnał wejściowy
B0859 Napięcie systemu – sygnał zbyt niski
B0860 Napięcie systemu – sygnał zbyt wysoki
C0200 Czujnik prędkości koła prawy przedni – usterka
C0201 Czujnik prędkości koła prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0202 Czujnik prędkości koła prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0203 Czujnik prędkości koła prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0205 Czujnik prędkości koła lewy przedni – usterka
C0206 Czujnik prędkości koła lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0207 Czujnik prędkości koła lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0208 Czujnik prędkości koła lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0210 Czujnik prędkości koła prawy tylny – usterka
C0211 Czujnik prędkości koła prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0212 Czujnik prędkości koła prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0213 Czujnik prędkości koła prawy tylny – wysoki sygnał wyjściowy
C0215 Czujnik prędkości koła lewy tylny – usterka
C0216 Czujnik prędkości koła lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0217 Czujnik prędkości koła lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0218 Czujnik prędkości koła lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0220 Czujnik prędkości tylnych kół – usterka
C0221 Czujnik prędkości tylnych kół – sygnał poza zakresem/działanie
C0222 Czujnik prędkości tylnych kół – niski sygnał wejściowy
C0223 Czujnik prędkości tylnych kół – wysoki sygnał wejściowy
C0225 Czujnik prędkości kół – błąd częstotliwości
C0226 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – usterka
C0227 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0228 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0229 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0231 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – usterka
C0232 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0233 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0234 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0236 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – usterka
C0237 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0238 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0239 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0241 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – usterka
C0242 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0243 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0244 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0246 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – usterka
C0247 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0248 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0249 Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0251 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – usterka
C0252 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0253 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0254 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0256 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – usterka
C0257 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0258 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0259 Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0261 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – usterka
C0262 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0263 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0264 Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0266 Obwód silnika pompy – usterka
C0267 Obwód silnika pompy – sygnał poza zakresem/działanie
C0268 Obwód silnika pompy – niski sygnał wejściowy
C0269 Obwód silnika pompy – wysoki sygnał wejściowy
C0271 Obwód przekaźnika silnika pompy – usterka
C0272 Obwód przekaźnika silnika pompy – sygnał poza zakresem/działanie
C0273 Obwód przekaźnika silnika pompy – niski sygnał wejściowy
C0274 Obwód przekaźnika silnika pompy – wysoki sygnał wejściowy
C0276 Obwód przekaźnika zaworu – usterka
C0277 Obwód przekaźnika zaworu – sygnał poza zakresem/działanie
C0278 Obwód przekaźnika zaworu – niski sygnał wejściowy
C0279 Obwód przekaźnika zaworu – wysoki sygnał wejściowy
C0300 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – usterka
C0301 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0302 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0303 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0305 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – usterka
C0306 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0307 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0308 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0310 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – usterka
C0311 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0312 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0313 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0315 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – usterka
C0316 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0317 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0318 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0320 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – usterka
C0321 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0322 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0323 Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0325 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – usterka
C0326 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0327 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0328 Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0330 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – usterka
C0331 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0332 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0333 Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0335 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – usterka
C0336 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0337 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0338 Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0340 Przełącznik hamulca ABS/TCS – usterka
C0341 Przełącznik hamulca ABS/TCS – sygnał poza zakresem/działanie
C0342 Przełącznik hamulca ABS/TCS – niski sygnał wejściowy
C0343 Przełącznik hamulca ABS/TCS – wysoki sygnał wejściowy
C0345 Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – usterka
C0346 Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – sygnał poza zakresem/działanie
C0347 Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – niski sygnał wejściowy
C0348 Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – wysoki sygnał wejściowy
C0350 Elektromagnes/miernik #1 tylny – usterka
C0351 Elektromagnes/miernik #1 tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0352 Elektromagnes/miernik #1 tylny – niski sygnał wejściowy
C0353 Elektromagnes/miernik #1 tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0355 Obwód miernika przymykania przepustnicy – usterka
C0356 Obwód miernika przymykania przepustnicy – sygnał poza zakresem/działanie
C0357 Obwód miernika przymykania przepustnicy – niski sygnał wejściowy
C0358 Obwód miernika przymykania przepustnicy – wysoki sygnał wejściowy
C0360 Obwód ciśnienia w systemie – usterka
C0361 Obwód ciśnienia w systemie – sygnał poza zakresem/działanie
C0362 Obwód ciśnienia w systemie – niski sygnał wejściowy
C0363 Obwód ciśnienia w systemie – wysoki sygnał wejściowy
C0365 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ – usterka
C0366 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ – sygnał poza zakresem/działanie
C0367 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ – niski sygnał wejściowy
C0368 Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ – wysoki sygnał wejściowy
C0370 Obwód odchylenia kierunkowego – usterka
C0371 Obwód odchylenia kierunkowego – sygnał poza zakresem/działanie
C0372 Obwód odchylenia kierunkowego – niski sygnał wejściowy
C0373 Obwód odchylenia kierunkowego – wysoki sygnał wejściowy
C0500 Układ wspomagania kierownicy elektromagnes – usterka
C0501 Układ wspomagania kierownicy elektromagnes – sygnał poza zakresem/działanie
C0502 Układ wspomagania kierownicy elektromagnes – niski sygnał wejściowy
C0503 Układ wspomagania kierownicy elektromagnes – wysoki sygnał wejściowy
C0505 Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy – usterka
C0506 Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy – sygnał poza zakresem/działanie
C0507 Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy – niski sygnał wejściowy
C0508 Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy – wysoki sygnał wejściowy
C0510 Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – usterka
C0511 Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – sygnał poza zakresem/działanie
C0512 Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – niski sygnał wejściowy
C0513 Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – wysoki sygnał wejściowy
C0700 Elektromagnes lewy przedni – usterka
C0701 Elektromagnes lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0702 Elektromagnes lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0703 Elektromagnes lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0705 Elektromagnes prawy przedni – usterka
C0706 Elektromagnes prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0707 Elektromagnes prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0708 Elektromagnes prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0710 Elektromagnes lewy tylny – usterka
C0711 Elektromagnes lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0712 Elektromagnes lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0713 Elektromagnes lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0715 Elektromagnes prawy tylny – usterka
C0716 Elektromagnes prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0717 Elektromagnes prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0718 Elektromagnes prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0720 Przyspieszeniomierz lewy przedni – usterka
C0721 Przyspieszeniomierz lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0722 Przyspieszeniomierz lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0723 Przyspieszeniomierz lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0725 Przyspieszeniomierz prawy przedni – usterka
C0726 Przyspieszeniomierz prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0727 Przyspieszeniomierz prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0728 Przyspieszeniomierz prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0730 Przyspieszeniomierz lewy tylny – usterka
C0731 Przyspieszeniomierz lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0732 Przyspieszeniomierz lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0733 Przyspieszeniomierz lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0735 Przyspieszeniomierz prawy tylny – usterka
C0736 Przyspieszeniomierz prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0737 Przyspieszeniomierz prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0738 Przyspieszeniomierz prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0740 Czujnik położenia lewy przedni – usterka
C0741 Czujnik położenia lewy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0742 Czujnik położenia lewy przedni – niski sygnał wejściowy
C0743 Czujnik położenia lewy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0745 Czujnik położenia prawy przedni – usterka
C0746 Czujnik położenia prawy przedni – sygnał poza zakresem/działanie
C0747 Czujnik położenia prawy przedni – niski sygnał wejściowy
C0748 Czujnik położenia prawy przedni – wysoki sygnał wejściowy
C0750 Czujnik położenia lewy tylny – usterka
C0751 Czujnik położenia lewy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0752 Czujnik położenia lewy tylny – niski sygnał wejściowy
C0753 Czujnik położenia lewy tylny – wysoki sygnał wejściowy
C0755 Czujnik położenia prawy tylny – usterka
C0756 Czujnik położenia prawy tylny – sygnał poza zakresem/działanie
C0757 Czujnik położenia prawy tylny – niski sygnał wejściowy
C0758 Czujnik położenia prawy tylny – wysoki sygnał wejściowy
P0001 Obwód sterowania regulatora ilości paliwa – otwarty
P0002 Zakres obwodu sterującego regulatora ilości paliwa – działanie
P0003 Obwód sterowania regulatora ilości paliwa – niski
P0004 Obwód sterowania regulatora ilości paliwa – wysoki
P0005 Obwód sterowania zaworem odcinającym paliwo – otwarty
P0006 Obwód sterowania zaworem odcinającym paliwo – niski
P0007 Obwód sterowania zaworem odcinającym paliwo – wysoki
P0008 Działanie systemu położenia silnika (Bank 1)
P0009 Działanie systemu położenia silnika (Bank 2)
P0010 Obwód siłownika położenia wałka rozrządu A (Bank 1)
P0011 Położenie wałka rozrządu A – zbyt duże wyprzedzenie rozrządu lub działanie systemu (Bank 1)
P0012 Położenie wałka rozrządu A – nadmierne opóźnienie rozrządu (Bank 1)
P0013 Pozycja wałka rozrządu B – obwód nastawnika (Bank 1)
P0014 Pozycja wałka rozrządu B – nadmierne opóźnienie rozrządu (Bank 1)
P0015 Położenie wałka rozrządu B – nadmierne opóźnienie rozrządu (Bank 1)
P0016 Pozycja wału korbowego – korelacja pozycji wałka rozrządu (Bank 1 czujnik A)
P0017 Pozycja wału korbowego – korelacja pozycji wałka rozrządu (Bank 1 czujnik B)
P0018 Pozycja wału korbowego – korelacja pozycji wałka rozrządu (Bank 2 czujnik A)
P0019 Pozycja wału korbowego – korelacja pozycji wałka rozrządu (Bank 2 czujnik B)
P0020 Obwód siłownika położenia wałka rozrządu A (Bank 2)
P0021 Pozycja wałka rozrządu A – zbyt duże wyprzedzenie rozrządu lub działanie systemu(Bank 2)
P0022 Położenie wałka rozrządu A – nadmierne opóźnienie rozrządu (Bank 2)
P0023 Pozycja wałka rozrządu B – obwód siłownika (Bank 2)
P0024 Pozycja wałka rozrządu B – zbyt duże wyprzedzenie rozrządu lub działanie systemu (Bank 2)
P0025 Położenie wałka rozrządu B – nadmierne opóźnienie rozrządu (Bank 2)
P0026 Obwód elektromagnesu sterowania zaworem dolotowym – Zakres / działanie (Bank 1)
P0027 Obwód elektromagnesu sterowania zaworem wydechowym Zakres / działanie (Bank 1)
P0028 Zakres elektromagnesu sterowania zaworem dolotowym / działanie (Bank 2)
P0029 Obwód elektromagnesu sterowania zaworem wydechowym Zakres / działanie (Bank 2)
P0030 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 1)
P0031 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 1 czujnik 1)
P0032 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 1 czujnik 1)
P0033 Obwód sterowania zaworem upustowym turbosprężarki
P0034 Obwód sterowania zaworem upustowym turbosprężarki – niski
P0035 Obwód sterowania zaworu upustowego turbosprężarki – wysoki
P0036 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 2)
P0037 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 1 czujnik 2)
P0038 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 1 czujnik 2)
P0039 Obwód sterowania zaworem upustowym turbosprężarki – Zakres/działanie
P0040 Sygnały czujnika O2 zamienione, Bank 1 czujnik 1/ Bank 2 czujnik 1
P0041 Sygnały czujnika O2 zamienione, Bank 1 czujnik 2/ Bank 2 czujnik 2
P0042 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 3)
P0043 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 1 czujnik 3)
P0044 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 1 czujnik 3)
P0045 Obwód elektromagnesu sterującego turbosprężarki/doładowania – otwarty
P0046 Obwód elektromagnesu sterującego turbosprężarki/doładowania – Zakres / działanie
P0047 Obwód elektromagnesu sterującego turbosprężarki/doładowania – niski
P0048 Obwód elektromagnesu sterującego turbosprężarki/doładowania – wysoki
P0049 Turbina turbosprężarki/doładowania – Nadmierna prędkość obrotowa
P0050 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 1)
P0051 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 2 czujnik 1)
P0052 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 2 czujnik 1)
P0053 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 1)
P0054 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 2)
P0055 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 1 czujnik 3)
P0056 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 2)
P0057 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 2 czujnik 2)
P0058 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 2 czujnik 2)
P0059 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 1)
P0060 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 2)
P0061 Rezystancja grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 3)
P0062 Obwód sterowania grzałki HO2S (Bank 2 czujnik 3)
P0063 Obwód sterowania grzałki HO2S – niski (Bank 2 czujnik 3)
P0064 Obwód sterowania grzałki HO2S – wysoki (Bank 2 czujnik 3)
P0065 Sterowanie wtryskiwaczem wspomagany powietrzem – Zakres / działanie
P0066 Obwód sterowania wtryskiwacza wspomaganego powietrzem – niski
P0067 Obwód sterowania wtryskiwacza wspomaganego powietrzem – wysoki
P0068 MAP/MAF – Korelacja położenia przepustnicy
P0069 Ciśnienie bezwzględne w kolektorze – korelacja ciśnienia atmosferycznego
P0070 Obwód czujnika temperatury otoczenia
P0071 Obwód czujnika temperatury otoczenia – Zakres/działanie
P0072 Obwód czujnika temperatury otoczenia – niski
P0073 Obwód czujnika temperatury otoczenia – wysoki
P0074 Obwód czujnika temperatury otoczenia – Sporadyczny
P0075 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego (Bank 1)
P0076 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego – niski (Bank 1)
P0077 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego – wysoki (Bank 1)
P0078 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego (Bank 1)
P0079 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego – niski (Bank 1)
P0080 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego – wysoki (Bank 1)
P0081 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego (Bank 2)
P0082 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego – niski (Bank 2)
P0083 Obwód elektromagnesu zaworu dolotowego – wysoki (Bank 2)
P0084 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego (Bank 2)
P0085 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego – wysoki (Bank 2)
P0086 Obwód elektromagnesu zaworu wydechowego (Bank 2)
P0087 Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – niskie
P0088 Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie –wysokie
P0089 Regulator ciśnienia paliwa 1 – Działanie
P0090 Regulator ciśnienia paliwa 1 – Obwód sterowania
P0091 Regulator ciśnienia paliwa 1 – Obwód sterowania – niski
P0092 Regulator ciśnienia paliwa 1 – Obwód sterowania – wysoki
P0093 Wykryto nieszczelność układu paliwowego – duży wyciek
P0094 Wykryto nieszczelność układu paliwowego — mały wyciek
P0095 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego 2
P0096 Czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 – Zakres/działanie
P0097 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 – niski
P0098 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 – wysoki
P0099 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 – Sporadyczny/okresowy
P0100 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – usterka
P0101 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – sygnał poza zakresem/działanie
P0102 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – niski sygnał wejściowy
P0103 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – wysoki sygnał wejściowy
P0104 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – przerwa
P0105 Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – usterka
P0106 Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – sygnał poza zakresem/działanie
P0107 Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – niski sygnał wejściowy
P0108 Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – wysoki sygnał wejściowy
P0109 Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – przerwa
P0110 Czujnik temp. powietrza wlotowego – usterka
P0111 Czujnik temp. powietrza wlotowego – sygnał poza zakresem/działanie
P0112 Czujnik temp. powietrza wlotowego – niski sygnał wejściowy
P0113 Czujnik temp. powietrza wlotowego – wysoki sygnał wejściowy
P0114 Czujnik temp. powietrza wlotowego – przerwa
P0115 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – usterka
P0116 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – sygnał poza zakresem/działanie
P0117 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – niski sygnał wejściowy
P0118 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – wysoki sygnał wejściowy
P0119 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – przerwa
P0120 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – usterka
P0121 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – sygnał poza zakresem/działanie
P0122 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – niski sygnał wejściowy
P0123 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – wysoki sygnał wejściowy
P0124 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – przerwa
P0125 Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa
P0126 Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy
P0130 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka
P0131 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – niskie napięcie
P0132 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – wysokie napięcie
P0133 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – powolna reakcja /odpowiedź/
P0134 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – brak aktywności
P0135 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka
P0136 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – usterka
P0137 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – niskie napięcie
P0138 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – wysokie napięcie
P0139 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – powolna reakcja
P0140 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – brak aktywności
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) – usterka
P0142 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka
P0143 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – niskie napięcie
P0144 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – wysokie napięcie
P0145 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – powolna reakcja
P0146 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – brak aktywności
P0147 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka
P0150 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka
P0151 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – niskie napięcie
P0152 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – wysokie napięcie
P0153 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – powolna reakcja
P0154 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – brak aktywności
P0155 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka
P0156 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka
P0157 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – niskie napięcie
P0158 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – wysokie napięcie
P0159 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – powolna reakcja
P0160 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – brak aktywności
P0161 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka
P0162 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka
P0163 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – niskie napięcie
P0164 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – wysokie napięcie
P0165 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – powolna reakcja
P0166 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – brak aktywności
P0167 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka
P0170 Czujnik O2 (Bank 1) – usterka dostrajania paliwa
P0171 Czujnik O2 (Bank 1) – mieszanka zbyt uboga
P0172 Czujnik O2 (Bank 1) – mieszanka zbyt bogata
P0173 Czujnik O2 (Bank 2) – usterka dostrajania paliwa
P0174 Czujnik O2 (Bank 2) – mieszanka zbyt uboga
P0175 Czujnik O2 (Bank 2) – mieszanka zbyt bogata
P0176 Czujnik składu paliwa – usterka
P0177 Czujnik składu paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
P0178 Czujnik składu paliwa – niski sygnał wejściowy
P0179 Czujnik składu paliwa – wysoki sygnał wejściowy
P0180 Czujnik A temp. paliwa – usterka
P0181 Czujnik A temp. paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
P0182 Czujnik A temp. paliwa – niski sygnał wejściowy
P0183 Czujnik A temp. paliwa – wysoki sygnał wejściowy
P0184 Czujnik A temp. paliwa – przerwa
P0185 Czujnik B temp. paliwa – usterka
P0186 Czujnik B temp. paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
P0187 Czujnik B temp. paliwa – niski sygnał wejściowy
P0188 Czujnik B temp. paliwa – wysoki sygnał wejściowy
P0189 Czujnik B temp. paliwa – przerwa
P0190 Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – usterka
P0191 Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
P0192 Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – niski sygnał wejściowy
P0193 Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – wysoki sygnał wejściowy
P0194 Czujnik ciśnienia listwy paliwowej – przerwa
P0195 Czujnik temp. oleju silnika – usterka
P0196 Czujnik temp. oleju silnika – sygnał poza zakresem/działanie
P0197 Czujnik temp. oleju silnika – niski sygnał wejściowy
P0198 Czujnik temp. oleju silnika – wysoki sygnał wejściowy
P0199 Czujnik temp. oleju silnika – przerwa
P0200 Obwód wtryskiwacza – usterka
P0201 Obwód wtryskiwacza cylinder 1 – usterka
P0202 Obwód wtryskiwacza cylinder 2 – usterka
P0203 Obwód wtryskiwacza cylinder 3 – usterka
P0204 Obwód wtryskiwacza cylinder 4 – usterka
P0205 Obwód wtryskiwacza cylinder 5 – usterka
P0206 Obwód wtryskiwacza cylinder 6 – usterka
P0207 Obwód wtryskiwacza cylinder 7 – usterka
P0208 Obwód wtryskiwacza cylinder 8 – usterka
P0209 Obwód wtryskiwacza cylinder 9 – usterka
P0210 Obwód wtryskiwacza cylinder 10 – usterka
P0211 Obwód wtryskiwacza cylinder 11 – usterka
P0212 Obwód wtryskiwacza cylinder 12 – usterka
P0213 Zimny rozruch wtryskiwacza 1 – usterka
P0214 Zimny rozruch wtryskiwacza 2 – usterka
P0215 Elektromagnes/cewka odcięcia silnika – usterka
P0216 Układ kontroli czasu wtrysku – usterka
P0217 Stan nadmiernej temp. silnika
P0218 Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów
P0219 Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
P0220 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – usterka
P0221 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – sygnał poza zakresem/działanie
P0222 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – niski sygnał wejściowy
P0223 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – wysoki sygnał wejściowy
P0224 Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B – przerwa
P0225 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – usterka
P0226 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – sygnał poza zakresem/działanie
P0227 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – niski sygnał wejściowy
P0228 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – wysoki sygnał wejściowy
P0229 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – przerwa
P0230 Pompa paliwowa obwód pierwotny – usterka
P0231 Pompa paliwowa obwód wtórny – niski sygnał
P0232 Pompa paliwowa obwód wtórny – wysoki sygnał
P0233 Pompa paliwowa obwód wtórny – przerwa
P0234 Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika
P0235 Czujnik A wspomagania turbosprężarki – usterka
P0236 Czujnik A wspomagania turbosprężarki – sygnał poza zakresem/działanie
P0237 Czujnik A wspomagania turbosprężarki – niski sygnał wejściowy
P0238 Czujnik A wspomagania turbosprężarki – wysoki sygnał wejściowy
P0239 Czujnik B wspomagania turbosprężarki – usterka
P0240 Czujnik B wspomagania turbosprężarki – sygnał poza zakresem/działanie
P0241 Czujnik B wspomagania turbosprężarki – niski sygnał wejściowy
P0242 Czujnik B wspomagania turbosprężarki – wysoki sygnał wejściowy
P0243 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka
P0244 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – sygnał poza zakresem/działanie
P0245 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – niski sygnał
P0246 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – wysoki sygnał
P0247 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka
P0248 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – sygnał poza zakresem/działanie
P0249 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – niski sygnał
P0250 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – wysoki sygnał
P0251 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – usterka
P0252 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – sygnał poza zakresem/działanie
P0253 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – niski sygnał
P0254 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – wysoki sygnał
P0255 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – przerwa
P0256 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – usterka
P0257 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – sygnał poza zakresem/działanie
P0258 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – niski sygnał
P0259 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – wysoki sygnał
P0260 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – przerwa
P0261 Wtryskiwacz cylindra 1 – niski sygnał
P0262 Wtryskiwacz cylindra 1 – wysoki sygnał
P0263 Cylinder 1 – błąd udziału /zrównoważenia
P0264 Wtryskiwacz cylindra 2 – niski sygnał
P0265 Wtryskiwacz cylindra 2 – wysoki sygnał
P0266 Cylinder 2 – błąd udziału /zrównoważenia
P0267 Wtryskiwacz cylindra 3 – niski sygnał
P0268 Wtryskiwacz cylindra 3 – wysoki sygnał
P0269 Cylinder 3 – błąd udziału /zrównoważenia
P0270 Wtryskiwacz cylindra 4 – niski sygnał
P0271 Wtryskiwacz cylindra 4 – wysoki sygnał
P0272 Cylinder 4 – błąd udziału /zrównoważenia
P0273 Wtryskiwacz cylindra 5 – niski sygnał
P0274 Wtryskiwacz cylindra 5 – wysoki sygnał
P0275 Cylinder 5 – błąd udziału /zrównoważenia
P0276 Wtryskiwacz cylindra 6 – niski sygnał
P0277 Wtryskiwacz cylindra 6 – wysoki sygnał
P0278 Cylinder 6 – błąd udziału /zrównoważenia
P0279 Wtryskiwacz cylindra 7 – niski sygnał
P0280 Wtryskiwacz cylindra 7 – wysoki sygnał
P0281 Cylinder 7 – błąd udziału /zrównoważenia
P0282 Wtryskiwacz cylindra 8 – niski sygnał
P0283 Wtryskiwacz cylindra 8 – wysoki sygnał
P0284 Cylinder 8 – błąd udziału /zrównoważenia
P0285 Wtryskiwacz cylindra 9 – niski sygnał
P0286 Wtryskiwacz cylindra 9 – wysoki sygnał
P0287 Cylinder 9 – błąd udziału /zrównoważenia
P0288 Wtryskiwacz cylindra 10 – niski sygnał
P0289 Wtryskiwacz cylindra 10 – wysoki sygnał
P0290 Cylinder 10 – błąd udziału /zrównoważenia
P0291 Wtryskiwacz cylindra 11 – niski sygnał
P0292 Wtryskiwacz cylindra 11 – wysoki sygnał
P0293 Cylinder 11 – błąd udziału /zrównoważenia
P0294 Wtryskiwacz cylindra 12 – niski sygnał
P0295 Wtryskiwacz cylindra 12 – wysoki sygnał
P0296 Cylinder 12 – błąd udziału /zrównoważenia
P0300 Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach
P0301 Cylinder 1 – wykryte wypadanie zapłonów
P0302 Cylinder 2 – wykryte wypadanie zapłonów
P0303 Cylinder 3 – wykryte wypadanie zapłonów
P0304 Cylinder 4 – wykryte wypadanie zapłonów
P0305 Cylinder 5 – wykryte wypadanie zapłonów
P0306 Cylinder 6 – wykryte wypadanie zapłonów
P0307 Cylinder 7 – wykryte wypadanie zapłonów
P0308 Cylinder 8 – wykryte wypadanie zapłonów
P0309 Cylinder 9 – wykryte wypadanie zapłonów
P0310 Cylinder 10 – wykryte wypadanie zapłonów
P0311 Cylinder 11 – wykryte wypadanie zapłonów
P0312 Cylinder 12 – wykryte wypadanie zapłonów
P0320 Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – usterka
P0321 Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – sygnał poza zakresem/działanie
P0322 Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – brak sygnału
P0323 Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu – przerwa
P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – usterka
P0326 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – sygnał poza zakresem/działanie
P0327 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – niski sygnał wejściowy
P0328 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – wysoki sygnał wejściowy
P0329 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – przerwa
P0330 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – usterka
P0331 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – sygnał poza zakresem/działanie
P0332 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – niski sygnał wejściowy
P0333 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – wysoki sygnał wejściowy
P0334 Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – przerwa
P0335 Czujnik A położenia wału korbowego – usterka
P0336 Czujnik A położenia wału korbowego – sygnał poza pawidłowym zakresem
P0337 Czujnik A położenia wału korbowego – niski sygnał wejściowy
P0338 Czujnik A położenia wału korbowego – wysoki sygnał wejściowy
P0339 Czujnik A położenia wału korbowego – przerwa
P0340 Czujnik polożenia wału rozrządu – usterka
P0341 Czujnik położenia wału rozrządu – sygnał poza zakresem/działanie
P0342 Czujnik położenia wału rozrządu – niski sygnał wejściowy
P0343 Czujnik położenia wału rozrządu – wysoki sygnał wejściowy
P0344 Czujnik położenia wału rozrządu – przerwa
P0350 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej – usterka
P0351 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A – usterka
P0352 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B – usterka
P0353 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C – usterka
P0354 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D – usterka
P0355 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E – usterka
P0356 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F – usterka
P0357 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G – usterka
P0358 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H – usterka
P0359 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I – usterka
P0360 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J – usterka
P0361 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K – usterka
P0362 Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L – usterka
P0370 Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – usterka
P0371 Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – za dużo impulsów
P0372 Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – za mało impulsów
P0373 Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – impulsy błędne /przerwa
P0374 Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – brak impulsów
P0375 Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – usterka
P0376 Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – za dużo impulsów
P0377 Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – za mało impulsów
P0378 Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – impulsy błędne /przerwa
P0379 Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – brak impulsów
P0380 Obwód grzałki /świecy żarowej – usterka
P0381 Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej – usterka
P0382 Obwód grzałki /świecy żarowej B – usterka
P0385 Czujnik B położenia wału korbowego – usterka
P0386 Czujnik B położenia wału korbowego – sygnał poza zakresem/działanie
P0387 Czujnik B położenia wału korbowego – niski sygnał wejściowy
P0388 Czujnik B położenia wału korbowego – wysoki sygnał wejściowy
P0389 Czujnik B położenia wału korbowego – przerwa
P0400 Układ recyrkulacji spalin – błedny przepływ
P0401 Układ recyrkulacji spalin – wykryty niewystarczający przepływ
P0402 Układ recyrkulacji spalin – wykryty nadmierny przepływ
P0403 Układ recyrkulacji spalin – usterka
P0404 Układ recyrkulacji spalin – sygnał poza zakresem/działanie
P0405 Czujnik A recyrkulacji spalin – niski sygnał wejściowy
P0406 Czujnik A recyrkulacji spalin – wysoki sygnał wejściowy
P0407 Czujnik B recyrkulacji spalin – niski sygnał wejściowy
P0408 Czujnik B recyrkulacji spalin – wysoki sygnał wejściowy
P0410 System wtrysku powietrza wtórnego – usterka
P0411 System wtrysku powietrza wtórnego – wykryty nieprawidłowy przepływ
P0412 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A – usterka
P0413 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A – przerwa
P0414 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A – zwarcie
P0415 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B – usterka
P0416 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B – przerwa
P0417 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B – zwarcie
P0418 System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik A – usterka
P0419 System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik B – usterka
P0420 System katalizatora (Bank 1) – działanie poniżej progu
P0421 Nagrzany katalizator (Bank 1) – działanie poniżej progu
P0422 Główny katalizator (Bank 1) – działanie poniżej progu
P0423 Grzany katalizator (Bank 1) – działanie poniżej progu
P0424 Grzany katalizator (Bank 1) – temperatura poniżej progu
P0430 System katalizatora (Bank 2) – działanie poniżej progu
P0431 Nagrzany katalizator (Bank 2) – działanie poniżej progu
P0432 Główny katalizator (Bank 2) – działanie poniżej progu
P0433 Grzany katalizator (Bank 2) – działanie poniżej progu
P0434 Grzany katalizator (Bank 2) – temperatura poniżej progu
P0440 Układ odprowadzania par paliwa – usterka
P0441 Układ odprowadzania par paliwa – błędny przepływ oczyszczania
P0442 Układ odprowadzania par paliwa – wykryta nieszczelność (mała)
P0443 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. – usterka
P0444 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. – przerwa
P0445 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. – zwarcie
P0446 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. – usterka
P0447 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. – przerwa
P0448 Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. – zwarcie
P0449 Układ odprowadzania par paliwa – usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika
P0450 Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia – usterka
P0451 Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia – sygnał poza zakresem/działanie
P0452 Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia – niski sygnał wejściowy
P0453 Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia – wysoki sygnał wejściowy
P0454 Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia – przerwa
P0455 Układ odprowadzania par paliwa – wykryta nieszczelność (duża)
P0456 Układ odprowadzania par paliwa – wykryta nieszczelność (b.mała)
P0460 Czujnik poziomu paliwa – usterka
P0461 Czujnik poziomu paliwa – sygnał poza zakresem/działanie
P0462 Czujnik poziomu paliwa – niski sygnał wejściowy
P0463 Czujnik poziomu paliwa – wysoki sygnał wejściowy
P0464 Czujnik poziomu paliwa – przerwa
P0465 Czujnik przepływu oczyszcz. – usterka
P0466 Czujnik przepływu oczyszcz. – sygnał poza zakresem/działanie
P0467 Czujnik przepływu oczyszcz. – niski sygnał wejściowy
P0468 Czujnik przepływu oczyszcz. – wysoki sygnał wejściowy
P0469 Czujnik przepływu oczyszcz. – przerwa
P0470 Czujnik ciśnienia wylotowego – usterka
P0471 Czujnik ciśnienia wylotowego – sygnał poza zakresem/działanie
P0472 Czujnik ciśnienia wylotowego – niski sygnał wejściowy
P0473 Czujnik ciśnienia wylotowego – wysoki sygnał wejściowy
P0474 Czujnik ciśnienia wylotowego – przerwa
P0475 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – usterka
P0476 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – sygnał poza zakresem/działanie
P0477 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – niski sygnał wejściowy
P0478 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – wysoki sygnał wejściowy
P0479 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – przerwa
P0480 Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 – usterka
P0481 Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 – usterka
P0482 Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 – usterka
P0483 Obwód wentylatora chłodzącego – kontrola racjonalności
P0484 Obwód wentylatora chłodzącego – nadmierny prąd
P0485 Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego – usterka
P0500 Czujnik prędkości pojazdu – usterka
P0501 Czujnik prędkości pojazdu – sygnał poza zakresem/działanie
P0502 Czujnik prędkości pojazdu – niski sygnał wejściowy
P0503 Czujnik prędkości pojazdu – wysoki/błędny/przerywany sygnał
P0505 Układ regulacji biegu jałowego – usterka
P0506 Układ regulacji biegu jałowego – obroty niższe niż oczekiwane
P0507 Układ regulacji biegu jałowego – obroty wyższe niż oczekiwane
P0510 Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy – usterka
P0520 Przełącznik ciśnienia oleju silnika – usterka
P0521 Przełącznik ciśnienia oleju silnika – sygnał poza zakresem/działanie
P0522 Przełącznik ciśnienia oleju silnika – niski sygnał wejściowy
P0523 Przełącznik ciśnienia oleju silnika – wysoki sygnał wejściowy
P0530 Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – usterka
P0531 Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – sygnał poza zakresem/działanie
P0532 Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – niski sygnał wejściowy
P0533 Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – wysoki sygnał wejściowy
P0534 Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C
P0540 Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego – usterka
P0541 Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego – niski sygnał
P0542 Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego – wysoki sygnał
P0550 Czujnik ciśnienia układu wspomagania – usterka
P0551 Czujnik ciśnienia układu wspomagania – sygnał poza zakresem/działanie
P0552 Czujnik ciśnienia układu wspomagania – niski sygnał wejściowy
P0553 Czujnik ciśnienia układu wspomagania – wysoki sygnał wejściowy
P0554 Czujnik ciśnienia układu wspomagania – przerwa
P0560 Napięcie zasilania systemu – usterka
P0561 Napięcie zasilania systemu – niestabilny sygnał
P0562 Napięcie zasilania systemu – niski sygnał
P0563 Napięcie zasilania systemu – wysoki sygnał
P0565 Układ ster. prędkością sygnał ON – usterka
P0566 Układ ster. prędkością sygnał OFF – usterka
P0567 Układ ster. prędkością sygnał RESUME – usterka
P0568 Układ ster. prędkością sygnał SET – usterka
P0569 Układ ster. prędkością sygnał COAST – usterka
P0570 Układ ster. prędkością sygnał ACCEL – usterka
P0571 Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca – usterka
P0572 Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca – niski sygnał wejściowy
P0573 Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca – wysoki sygnał wejściowy
P0574 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0575 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0576 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0577 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0578 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0579 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0580 Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved
P0600 Szeregowe łącze komunikacyjne – usterka
P0601 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd sumy kontrolnej pamięci
P0602 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd programowania
P0603 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)
P0604 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)
P0605 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd pamięci stałej (ROM)
P0606 Procesor mudułu sterującego ECM/PCM – usterka
P0608 Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego
P0609 Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego
P0620 Obwód sterujący alternatora – usterka
P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora – usterka
P0622 Obwód sterujący F polem alternatora – usterka
P0650 Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL – usterka
P0654 Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika – usterka
P0655 Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika – usterka
P0656 Obwódu wyjściowy poziomu paliwa – usterka
P0700 System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ – usterka
P0701 System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ – sygnał poza zakresem/działanie
P0702 System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ – usterka elektryczna
P0703 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca – usterka
P0704 Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła – usterka
P0705 Czujnik zakresu przełożenia – usterka
P0706 Czujnik zakresu przełożenia – sygnał poza zakresem/działanie
P0707 Czujnik zakresu przełożenia – niskie wejście
P0708 Czujnik zakresu przełożenia – wysokie wejście
P0709 Czujnik zakresu przełożenia – przerwa
P0710 Czujnik temp. cieczy przekładniowej – usterka
P0711 Czujnik temp. cieczy przekładniowej – sygnał poza zakresem/działanie
P0712 Czujnik temp. cieczy przekładniowej – niski sygnał wejściowy
P0713 Czujnik temp. cieczy przekładniowej – wysoki sygnał wejściowy
P0714 Czujnik temp. cieczy przekładniowej – przerwa
P0715 Czujnik prędkości wejściowej turbiny – usterka
P0716 Czujnik prędkości wejściowej turbiny – sygnał poza zakresem/działanie
P0717 Czujnik prędkości wejściowej turbiny – brak sygnału
P0718 Czujnik prędkości wejściowej turbiny – przerwa
P0719 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca – niski sygnał
P0720 Obwód wyjściowy prędkości silnika – usterka
P0721 Obwód wyjściowy prędkości silnika – sygnał poza zakresem/działanie
P0722 Obwód wyjściowy prędkości silnika – brak sygnału
P0723 Obwód wyjściowy prędkości silnika – przerwa
P0724 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca – wysoki sygnał
P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika – usterka
P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika – sygnał poza zakresem/działanie
P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika – brak sygnału
P0728 Obwód wejściowy prędkości silnika – przerwa
P0730 Błędne przełożenie biegu
P0731 Błędne przełożenie biegu 1
P0732 Błędne przełożenie biegu 2
P0733 Błędne przełożenie biegu 3
P0734 Błędne przełożenie biegu 4
P0735 Błędne przełożenie biegu 5
P0736 Błędne przełożenie biegu wstecznego
P0740 Sprzęgło przetwornika momentu – usterka
P0741 Sprzęgło przetwornika momentu – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0742 Sprzęgło przetwornika momentu – problemy z wciągnięciem
P0743 Sprzęgło przetwornika momentu – usterka elektryczna
P0744 Sprzęgło przetwornika momentu – przerwa
P0745 Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – usterka
P0746 Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0747 Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – problemy z wciągnięciem
P0748 Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – usterka elektryczna
P0749 Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – przerwa
P0750 Elektromagnes/cewka przesuwu A – usterka
P0751 Elektromagnes/cewka przesuwu A – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0752 Elektromagnes/cewka przesuwu A – zatrzymanie
P0753 Elektromagnes/cewka przesuwu A – usterka elektryczna
P0754 Elektromagnes/cewka przesuwu A – przerwa
P0755 Elektromagnes/cewka przesuwu B – usterka
P0756 Elektromagnes/cewka przesuwu B – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0757 Elektromagnes/cewka przesuwu B – zatrzymanie
P0758 Elektromagnes/cewka przesuwu B – usterka elektryczna
P0759 Elektromagnes/cewka przesuwu B – przerwa
P0760 Elektromagnes/cewka przesuwu C – usterka
P0761 Elektromagnes/cewka przesuwu C – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0762 Elektromagnes/cewka przesuwu C – zatrzymanie
P0763 Elektromagnes/cewka przesuwu C – usterka elektryczna
P0764 Elektromagnes/cewka przesuwu C – przerwa
P0765 Elektromagnes/cewka przesuwu D – usterka
P0766 Elektromagnes/cewka przesuwu D – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0767 Elektromagnes/cewka przesuwu D – zatrzymanie
P0768 Elektromagnes/cewka przesuwu D – usterka elektryczna
P0769 Elektromagnes/cewka przesuwu D – przerwa
P0770 Elektromagnes/cewka przesuwu E – usterka
P0771 Elektromagnes/cewka przesuwu E – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0772 Elektromagnes/cewka przesuwu E – zatrzymanie
P0773 Elektromagnes/cewka przesuwu E – usterka elektryczna
P0774 Elektromagnes/cewka przesuwu E – przerwa
P0775 Zawór sterowania ciśnieniem /cewka B – usterka
P0776 Zawór sterowania ciśnieniem /cewka B – problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0777 Zawór sterowania ciśnieniem /cewka B – zatrzymanie
P0779 Zawór sterowania ciśnieniem /cewka B – przerwa
P0780 usterka przełożenia
P0781 usterka przełożenia 1

 

Autor: Inżynier Produktu Piotr Libuszowski

Polecane

11.07.2024
Test alternatora oscyloskopem – diagnostyka tętnień napięcia
Test alternatora oscyloskopem – diagnostyka tętnień napięcia Diagnostyka elektroniki pojazd...
27.06.2024
Kalibracja aktuatorów turbosprężarek – przewodnik po aktualizacjach DTE
Kalibracja aktuatorów turbosprężarek – przewodnik po aktualizacjach DTE W ostatnich latach...
12.06.2024
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 2
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 2 Szum wokół nas Dziś urządzenia...
28.05.2024
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 1
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 1 Jeśli czegoś nie widać to …...
16.05.2024
Jak znaleźć dobrego mechanika samochodowego
Jak znaleźć dobrego mechanika samochodowego Znalezienie dobrego mechanika jest kluczowe dla utrzym...
25.04.2024
Akumulator – nie wystarczy wymienić, trzeba zaprogramować – część 2.
Akumulator – nie wystarczy wymienić, trzeba zaprogramować – część 2. Jak to było n...
17.04.2024
Serwis i ozonowanie klimatyzacji w samochodzie
Serwis i ozonowanie klimatyzacji w samochodzie Serwisowanie klimatyzacji samochodowej zaleca się wy...
03.04.2024
Akumulator – nie wystarczy go wymienić, trzeba go zaprogramować – część 1.
Akumulator – nie wystarczy go wymienić, trzeba go zaprogramować – część 1. W tym ar...

Dlaczego my?

Ponad 25 lat doświadczenia
Ponad 25 letnie doświadczenie w branży automotive daje nam pozycję Eksperta, który wyznacza trendy w innowacyjnej diagnostyce samochodowej. Naszą największa dumą są setki zadowolonych klientów oraz liczne nagrody branżowe.
Innowacje w każdym warsztacie
Wspieramy warsztaty samochodowe w rozwoju poprzez edukację i szkolenia, dzięki którym przełamujemy bariery w podejmowaniu pracy z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki samochodowej
Zawsze blisko klienta
Nasze wartości inspirują nas do tworzenia urządzeń, które kreują nową rzeczywistość warsztatową, dając mechanikom poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju zawodowego, samodzielność i podnoszenie zysków.

O firmie

DeltaTech Electronics to polski producent i ekspert w branży automotive, który na bazie ponad 25 lat doświadczenia wyznacza trendy w innowacyjnej diagnostyce samochodowej.
To, co nadaje rytm naszej pracy, to wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz śledzenie aktualnych problemów, z którymi mierzą się warsztaty samochodowe. Owocem tego jest oferta skrojona idealnie „na miarę” ich oczekiwań.

Cały cykl życia produktów od momentu projektowania rozwiązań, poprzez produkcję, kontrolę jakości i opiekę posprzedażową odbywa się w Firmie. Jakość tego procesu dokumentują liczne nagrody branżowe.
Naszą dumą jest szybkie wsparcie techniczne, polska jakość oraz setki zadowolonych klientów. Firma współpracuje z kluczowymi dystrybutorami w branży motoryzacyjnej.

Czytaj więcej

2024 DeltaTech Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content