0

Regulamin Przyznawania Dodatkowej Gwarancji przez DeltaTech Electronics

Sekcja 1: Ogólne Warunki

Dodatkowa Gwarancja od DTE Power Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle polega na przedłużeniu standardowego okresu gwarancyjnego, wskazanego na opakowaniu, w instrukcji obsługi lub w książeczce gwarancyjnej o dodatkowe 12 miesięcy. Aby skorzystać z Dodatkowej Gwarancji, należy spełnić warunki opisane poniżej. DTE Power Sp. z o.o. z zastrzega sobie prawo do udzielenia tej gwarancji tylko na terytorium Polski.

Sekcja 2: Warunki Uzyskania Dodatkowej Gwarancji:

Rejestracji produktu można dokonać wyłącznie jako pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową oraz sms od DTE Power Sp. z o.o., którą można w każdej chwili wycofać.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności. Aby uzyskać Dodatkową Gwarancję, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faktury oraz numeru seryjnego produktu, który znajduje się na naklejce urządzenia.

Rejestracja musi zostać dokonana w ciągu 28 dni od daty zakupu. Produkt można zarejestrować tylko raz. W przypadku wymiany produktu na nowy lub jego naprawy w ramach gwarancji, okres gwarancji na nowy produkt zaczyna się na nowo i trwa przez standardowy okres gwarancji plus dodatkowo 12 miesięcy Dodatkowej Gwarancji, bez możliwości kolejnego przedłużenia.

Sekcja 3: Realizacja Dodatkowej Gwarancji

Jeśli produkt zostanie prawidłowo zarejestrowany zgodnie z warunkami z Sekcji 2, użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji na adres e-mail oraz będzie mógł wydrukować potwierdzenie ze strony internetowej.

Aby skorzystać z Dodatkowej Gwarancji, należy przedstawić ten wydruk wraz z dowodem zakupu.

Dodatkowa Gwarancja obowiązuje na tych samych warunkach, co standardowa gwarancja. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są w instrukcji obsługi oraz na stronie internetowej DTE Power Sp. z o.o..

W przypadku, gdy zarejestrowany produkt jest niedostępny podczas zgłaszania roszczenia gwarancyjnego, może zostać zamieniony na nowy produkt o porównywalnej jakości i cenie według uznania DTE Power Sp. z o.o. Dodatkowa Gwarancja nie wpływa na prawa konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Dodatkowe Informacje

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania Dodatkowej Gwarancji w przypadku nieprawidłowości w procesie rejestracji, takich jak podanie fałszywych danych lub inne nadużycia techniczne.

2024 DeltaTech Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content