0

Jak sprawdzić czujnik temperatury spalin

11.10.2022

Jak sprawdzić czujnik temperatury spalin

Choć ukryte przed wzrokiem, czujniki temperatury spalin (ang. EGT Exhaust Temperature Sensor) odgrywają istotną rolę w nowoczesnych silnikach. W dobie wysokich wymagań dotyczących emisji spalin, pomiar temperatur w układzie wydechowym pozwala zapewnić optymalne warunki pracy silnika i chronić komponenty takie jak turbosprężarka, katalizator czy filtr cząstek stałych przed przegrzaniem.

Gdzie stosowane są czujniki temperatury spalin?

Czujniki stosuje się zarówno w silnikach benzynowych, jak i silnikach diesla. W jednostkach benzynowych bez filtra cząstek stałych GPF czujnik EGT przede wszystkim zabezpiecza poszczególne elementy układu przed zbyt wysoką temperaturą. W takim przypadku czujnik jest zwykle umieszczany przez katalizatorem utleniającym. Na podstawie wskazań czujnika, algorytm w sterowniku silnika reguluje dawkowanie paliwa oraz ciśnienie doładowania tak, aby temperatury mieściły się w bezpiecznym zakresie. W przypadku silników diesla wyposażonych w układy oczyszczania spalin stosuje się zwykle więcej czujników w różnych położeniach. Przykładowo w Passacie 2.0 16 V TDI z 2015 znajdziemy nawet cztery czujniki temperatury spalin:

 • Przed turbosprężarką;

 • Przed katalizatorem utleniającym DOC;

 • Przed filtrem cząstek stałych DPF;

 • Za filtrem cząstek stałych DPF.

Większa liczba czujników pozwala dokładniej sterować pracą jednostki napędowej, minimalizując emisję spalin. Kluczowy dla ograniczenia emisji spalin jest proces regeneracji filtra. Zbyt niska temperatura sprawi, że filtr nie będzie mógł się prawidłowo oczyścić, zbyt wysoka temperatura może z kolei doprowadzić do jego uszkodzenia. Jednostka sterująca ECU wykorzystuje czujnik EGT do nadzorowania procesu samooczyszczania.

Poniższy rysunek (opracowany na podstawie materiałów jednego z producentów czujników) przedstawia możliwe punkty umiejscowienia (łącznie 10) oraz wymagane zakresy temperatur czujników dla zaawansowanej jednostki o zapłonie samoczynnym. Zwykle czujników jest mniej, ale występuje tendencja do zwiększania ich liczby.

Czujnik temperatury spalin wpływa na układ oczyszczania spalin. Uszkodzenie czujnika temperatury spalin to większa emisja spalin.

DZIAŁANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY SPALIN

Stosuje się dwa podstawowe rodzaje czujników temperatury spalin:

 • Czujniki typu NTC. Są nimi termistory posiadające ujemny współczynnik temperaturowy. Oznacza to, że rezystancja zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, a charakterystyka jest mocno nieliniowa. Pod tym względem działają podobne do czujników temperatury cieczy chłodzącej. W zależności od zakresu dopuszczalnych temperatur stosuje się różne charakterystyki.

 • Czujniki PTC to zwykle platynowe czujniki termorezystancyjne o dodatnim współczynniku temperaturowym. Oznacza to, że rezystancja wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Charakterystyka czujników tego typu jest dużo bardziej liniowa, a typową rezystancją charakterystyczną jest 200Ω przy 0॰C.

OBJAWY AWARII

Mimo, iż czujniki temperatury spalin są projektowane do pracy w tych warunkach, są elementami dość podatnymi na uszkodzenia. Ekstremalne warunki panujące w układzie wydechowym (zmiany temperatur, silne wibracje, zanieczyszczenia) mogą po pewnym czasie uszkodzić czujnik. Niewłaściwa praca elementów takich jak np. wtryskiwacze może skrócić żywotność czujnika. Objawy uszkodzonego czujnika mogą obejmować:

 • Świecenie się na kontrolki silnika lub kontrolki filtra cząstek stałych na desce rozdzielczej.

 • Zwiększone zużycie paliwa.

 • Redukcja osiągów związana z niewłaściwą oceną ilości sadzy w filtrze DPF.

 • Przedwczesna awaria elementów układu – np. filtra DPF czy turbosprężarki.

 • Niewłaściwy skład spalin co może skutkować problemem w trakcie badania technicznego.

 

Większa emisja, nadmierne zużycie paliwa czy inne przejawy niewłaściwej pracy silnika mogą być skutkiem uszkodzenia czujnika temperatury spalin.

JAK TESTOWAĆ CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN?

Istnieją dwa główne sposoby sprawdzania czujników – z wykorzystaniem diagnostyki pokładowej oraz niezależnie od niej.

DIAGNOSTYKA POKŁADOWA

Aby ustalić jaka jest temperatura spalin, sterownik silnika mierzy rezystancję czujnika. Klasycznie stosuje się dzielnik napięcia, składający się z rezystora w sterowniku i danego czujnika (zasilany zwykle napięciem 5V). Sterownik mierzy napięcie na dzielniku i przelicza je na temperaturę spalin wg zaprogramowanego przelicznika. Najprostszym błędem do wykrycia przez sterownik jest odłączenie lub zwarcie czujnika – napięcie osiągnie wartość spoza dopuszczalnego zakresu i sterownik zapamiętuje kod usterki. Wykonując typowe badanie skanerem diagnostycznym zwracamy uwagę na kody błędów bezpośrednio związane z czujnikiem temperatury spalin, np. P0544, P0546, P0549, P2031, P2033, P247A. W przypadku wymienionych błędów przed wymianą dobrze jest sprawdzić także okablowanie, w tym złącze elektryczne czujnika.

Znacznie trudniej zdiagnozować sytuację w której czujnik działa nieprawidłowo, ale jego odczyty mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. W takiej sytuacji można posiłkować się porównaniem wartości odczytywanej z czujnika z fizyczną temperaturą zmierzoną np. odpowiednim termometrem. Jeśli nie uda się tego wychwycić, uszkodzony czujnik temperatury spalin będzie przekazywał do jednostki sterującej silnika nieprawidłowe informacje. Jeśli ten stan utrzyma się dłużej może w niektórych przypadkach doprowadzić do kosztownych uszkodzeń filtra cząstek stałych czy turbosprężarki.

DIAGNOSTYKA NIEZALEŻNA

Aby zbadać czujnik w sposób niezależny musimy zmierzyć jego rezystancję i porównać z wartościami referencyjnymi. Taki pomiar będzie możliwy nawet za pomocą multimetru, trzeba jednak znać charakterystykę czujnika. Dość często spotykane czujniki typu PTC wyróżnia rezystancja wynosząca ok. 215 .. 220Ω w temperaturze pokojowej. W takim przypadku można wykorzystać łatwe do znalezienia tabele wartości dla przemysłowych czujników Pt100 pamiętając o wcześniejszym podzieleniu wartości rezystancji przez 2. Czyli dla rezystancji 400Ω szukamy w tabeli Pt100 wartości 200Ω, której odpowiada ok. 266°C.

Trudniej będzie w przypadku czujników NTC, których charakterystyki bardzo się różnią między sobą. W temperaturze pokojowej może być to np. 25kΩ, a może być także 6MΩ. Tak duża rezystancja może okazać się problemem dla użytkownika prostego multimetru o zakresie 2MΩ, który będzie miał wrażenie, że obwód jest otwarty.

 

 

Odkryj efektywność testera czujników! Zaawansowane narzędzie do precyzyjnych pomiarów czujników w motoryzacji. Idealne dla diagnostyki czujników w profesjonalnych zastosowaniach w warsztacie samochodowym.
Przy testowaniu konieczna jest wiedza jak działa czujnik temperatury spalin - jak wzrost temperatury spalin wpływa na rezystancję czujnika.

Znacznie wygodniejszą metodą niż multimetr jest pomiar za pomocą testera czujników QST-5. Oprócz wielu innych rodzajów czujników może on z powodzeniem testować czujniki temperatury spalin. Zaletą urządzenie jest prostota przeprowadzania pomiaru. Po podłączeniu czujnika i wybrania z listy czujników czujnika temperatury, możemy odczytać rezystancję czujnika. Po wybraniu z listy jednej z dostępnych skal temperatur, uzyskujemy także przeliczoną wartość temperatury. Dla czujników PTC będzie to skala EGT-PTC, a dla czujników NTC, skale EGT-NTC oznaczone literami B, C i E. Obsługa trzech różnych typów czujników pozwala na przeprowadzeniu pomiaru temperatury w wielu popularnych pojazdach.

SYMULOWANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY SPALIN

Mając mierzoną temperaturę możemy sprawdzić zachowanie czujnika ogrzewając go za pomocą opalarki (najlepiej z regulacją temperatury) i obserwować wskazania. Jako źródło wysokiej temperatury możemy wykorzystać także lutownicę na gorące powietrze lub źródło gorącej pary. Obydwa typy czujników (PTC i NTC) reagują zmianą rezystancji na zmiany temperatury. Przypomnijmy: czujniki PTC mają rezystancję rosnącą wraz z temperaturą, a czujniki NTC malejącą.

 

 

Odkryj efektywność testera czujników! Zaawansowane narzędzie do precyzyjnych pomiarów czujników w motoryzacji. Idealne dla diagnostyki czujników w profesjonalnych zastosowaniach w warsztacie samochodowym.
Ogrzewając czujnik temperatury spalin obserwujemy jak symulowana temperatura spalin wpływa na parametry czujnika.

JAK USUNĄĆ AWARIĘ CZUJNIKA TEMPERATURY SPALIN?

Jedyną metodą naprawy jest wymiana czujnika. Jest to jak wspomnieliśmy element ulegający zużyciu w warunkach pracy jakie stwarza układ wydechowy. Nie powinniśmy opóźniać wymiany, ponieważ nieprawidłowe działanie tego niewielkiego elementu może wygenerować znacznie większe koszty w przypadku uszkodzenia drogich komponentów. Wymieniając czujnik dobrze jest posmarować gwint środkiem zapobiegającym zapiekaniu oraz dokręcać go odpowiednim momentem obrotowym zgodnym z zaleceniami producenta pojazdu.

Ważne jest uważne dobranie czujnika ponieważ czujniki o różnych charakterystykach mogą wyglądać bardzo podobnie. W niektórych silnikach stosowane są czujniki różnego typu: czujnik NTC i czujnik PTC, bądź są stosowane czujniki typu NTC o różnych skalach. Jeśli zostanie zamontowany niewłaściwy czujnik często nie zostanie zgłoszony błąd. Jest to możliwe dlatego, że skale czujników się na siebie częściowo nakładają Jednak pomiar temperatury spalin w takim przypadku będzie niewłaściwy, co po jakimś czasie może skutkować problemami z silnikiem.

lista czujników EGT typu PTC (Pt200) - numery części wg marek

Alfa Romeo

51825680
51825681
51802893
51830621
51867072
55199541
55204763
55204765
55207108
55220508
55229330
55271704
55279495
059906088CP

DAF

1689812
1612300
1612372
1677124
1689811
1810690
1810691
3468052

Porsche

059906088BP
059906088BR
059906088BN

Renault Trucks

7420889280
7421412472

Saab

55575039

Scania

1882567
2265872
2253825

Seat

03G906088AC
03G906088AF
03G906088AM
03G906088D
03G906088E
03G906088F
03G906088L
03L906088AB
03L906088AJ
03L906088CC
03P906088D
03L906088FG
03P906088A
03P906088E
045906088D
045906088F
045906088G
045906088J
04L906088
04L906088BF
04L906088CE
04L906088DA
04L906088DH
04L906088E
04L906088K

Audi

036906088C
038906088A
038906088C
038906088D
038906088E
03G906088AF
03G906088AK
03G906088AP
03G906088BA
03G906088D
03G906088J
03G906088R
03L906088AB
03L906088AG
03L906088BS
03L906088BT
03L906088CC
03L906088CH
03L906088E
03L906088F
03L906088P
03L906088AJ
04L906088
04L906088AE
04L906088BD
04L906088BF
04L906088CE
04L906088DA
04L906088DH
04L906088E
04L906088K4
057906088A3
057906088B
057906088D
059906088A
059906088AA
059906088AC
059906088AE
059906088AK
059906088AT
059906088BB
059906088BH
059906088BJ
059906088BK
059906088BM
059906088C
059906088CE
059906088CP
059906088H
059906088K
059906088M
059906088P
059906088Q
059906088S
059906088T
06F906088D
07Z906088A
4G0906088AA
4G0906088AN
4G0906088H
4G0906088L
4H0906088F
4H0906088G
8K0906088
8K0906088C
8W0906088E
8W0906088F
8W0906088Q

Fiat

51779770
51791310
51799538
51807903
51825681
51825683
51861682
55197011
51917398
55190624
55199053
55199543
55200036
55200037
55203808
55204765
55208250
55212786
55218471
55228650
55243388
55271703
55271704

Ford

1792122 96050
8C3Z5J213D
8C3Z5J213B
AB3A-12B591-AA
AC3Z-5J213-B
AC3Z-5J213-C
BK2A-12B591-AB
CC1A-12B591-BB
EB3G-12B591-FA
EB3G-12B591-FB

Volvo

20451990
20889280
21126692
21164792
21225020
21412472
30729648
30751456
31293031
31293032
31293172
31303026
31319265
31319840
31319842
31370463
31370466
31370468
31370692
31431045
31431047
31431048
31431049
50422509

GM Chevrolet

12598444
12622555
12633560
12636612
12637488
25183660
25183664
25186658
55489472
55499997
55557600
55562433
55564270
55564977
55566185
55566575
55566631
55574183
55578722
55578800
55578799
96868940
96868946

GMC

12623113
12636612
12637488

Iveco

504102603
69502363
5801291815

Jeep

55254789
55271493

Lancia

55207108
55228650

Skoda

038906088B
03G906088AC
03G906088AF
03G906088AK
03G906088AN
03G906088D
03L906088AJ
03L906088CC
03L906088CH
03L906088P
03P906088A
03P906088C
03P906088D
045906088D
045906088F
045906088G
045906088J
04L906088BF
04L906088CE
04L906088DH
04L906088E
04L906088K
06F906088D

Smart

0009050832
0009051732

Suzuki

18213-79J60

Mercedes-Benz

0009050132
0009050332
0009050632
0009050701
0009050805
0009051405
0009052605
0009053300
0009053505
0009054305
0009055205
0009055608
0009056404
0009056704
0009056804
0009056904
0009057004
0009057104
0009057801
0009057901
0009058501
0009058700
0009058800
0009058804
0009058900
0009058904
0009059000
0019050600
0019050700
0019050900
0019052200
0019052300
0019052400
0019052799
0019052800
0019052900
0019053000
0051531028
0051531128
0051532028
0051532228
0051534128
0051534228
0051534528
0051539028
0051539228
0061530528
0061530628
0061530728
0071533428
0071536228
0071536328
0071536528
0071536628
0071536728
0071537428
0071537528
0071537628
0071537828
0071538428
0071538428
0071538628
0071538828
0071539027
0071539028
0071539128
0071539228
0071539428
0071539528
0071539628
0071539828
0071539928
0081532228
0081532728
0081532828
0081533428
0081533528
0081533628
0081533728
0081534028
0081534128

Opel

855255
855286
855287
855387
855410
855412
855425
855415
855457
855460
855505
855526
855574
1247292
1247634
1249073
25183663
4803548
4818659
5855377
5855388
55190617
55250523
55270986
55355404
55496933
55557466
55558578
55565652
55566086
55566621
55566817
55571194
55571362
55574938
55578800
55591173
95519373
96474598
96868946
96994636
96994638
55564977
55566185
55575039
55588650

 

Volkswagen

036906088C
038906088B
03G906088
03G906088AC
03G906088AF
03G906088AR
03G906088AT
03G906088D
03G906088E
03G906088F
03G906088L
03G906088K
03K906088B
03L906088AB
03L906088AF
03L906088AJ
03L906088AQ
03L906088AT
03L906088BN
03L906088BP
03L906088BQ
03L906088C
03L906088CC
03L906088CE
03L906088CH
03L906088CQ
03L906088DC
03L906088DE
03L906088DF
03L906088DJ
03L906088DN
03L906088DP
03L906088ED
03L906088EE
03L906088EF
03L906088EJ
03L906088EK
03L906088ES
03L906088FB
03L906088FE
03L906088FF
03L906088FG
03L906088FQ
03L906088GR
03L906088HB
03L906088HG
03L906088HK
03L906088J
03L906088JK
03L906088L
03L906088T
03L906088DH
03L906088DM
03L906088G
03P906088C
03P906088D
045906088D
045906088F
045906088G
045906088J
04L906088
04L906088AE
04L906088BD
04L906088BF
04L906088CE
04L906088CM
04L906088CN
04L906088CP
04L906088DA
04L906088DH
04L906088E
04L906088K4
057906088A3
059906088A
059906088AA
059906088AB
059906088AC
059906088AD
059906088BJ
059906088BP
059906088BR
059906088BN
059906088BS
059906088C
059906088CE
059906088CL
059906088CP
059906088K
059906088P
059906088S
059906088T
06F906088D
070906088
070906088A
070906088AA
070906088AC
070906088AD
070906088AE
070906088AF
070906088D
070906088E
076906088A
076906088C
076906088E
07Z906088A
07Z906088C
07Z906088N
07Z906088P

Polecane

12.06.2024
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 2
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 2 Szum wokół nas Dziś urządzenia...
28.05.2024
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 1
Zakłócenia elektromagnetyczne w motoryzacji – część 1 Jeśli czegoś nie widać to …...
16.05.2024
Jak znaleźć dobrego mechanika samochodowego
Jak znaleźć dobrego mechanika samochodowego Znalezienie dobrego mechanika jest kluczowe dla utrzym...
25.04.2024
Akumulator – nie wystarczy wymienić, trzeba zaprogramować – część 2.
Akumulator – nie wystarczy wymienić, trzeba zaprogramować – część 2. Jak to było n...
17.04.2024
Serwis i ozonowanie klimatyzacji w samochodzie
Serwis i ozonowanie klimatyzacji w samochodzie Serwisowanie klimatyzacji samochodowej zaleca się wy...
03.04.2024
Akumulator – nie wystarczy go wymienić, trzeba go zaprogramować – część 1.
Akumulator – nie wystarczy go wymienić, trzeba go zaprogramować – część 1. W tym ar...
20.02.2024
Testowanie nastawników turbiny – przewodnik po aktualizacjach testerów DTE
Testowanie nastawników turbiny – przewodnik po aktualizacjach testerów DTE Jeszcze do niedaw...
24.01.2024
Multimetr czy oscyloskop… A może QST-5?
Multimetr czy oscyloskop… A może QST-5? Obecnie dla mechaników samochodowych, precyzyjna dia...

Dlaczego my?

Ponad 25 lat doświadczenia
Ponad 25 letnie doświadczenie w branży automotive daje nam pozycję Eksperta, który wyznacza trendy w innowacyjnej diagnostyce samochodowej. Naszą największa dumą są setki zadowolonych klientów oraz liczne nagrody branżowe.
Innowacje w każdym warsztacie
Wspieramy warsztaty samochodowe w rozwoju poprzez edukację i szkolenia, dzięki którym przełamujemy bariery w podejmowaniu pracy z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki samochodowej
Zawsze blisko klienta
Nasze wartości inspirują nas do tworzenia urządzeń, które kreują nową rzeczywistość warsztatową, dając mechanikom poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju zawodowego, samodzielność i podnoszenie zysków.

Multimetr czy oscyloskop… A może QST-5?

Obecnie dla mechaników samochodowych, precyzyjna diagnoza usterek pojazdów jest kluczowa dla skutecznej naprawy. Warto zastanowić się nad wyborem narzędzia, które umożliwi szybkie i dokładne badanie układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach.

W artykule tym przyjrzymy się popularnym narzędziom stosowanym w diagnostyce – multimetrowi i oscyloskopowi, a także pokażemy, jak przyspieszyć pracę wykorzystując specjalizowany sprzęt do testowania czujników.

Dobry multimetr w warsztacie

Przy wyborze sprzętu dedykowanego do warsztatu samochodowego, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych cech i funkcji, które mogą znacząco ułatwić pracę przy diagnostyce samochodowej:

 • Zakresy pomiarowe i dokładność. Większość dostępnych multimetrów posiada zakresy napięcia oraz prądu w zupełności wystarczające do wykonywania pomiarów układów elektrycznych w pojazdach. Podobnie podstawowe parametry dokładności nie muszą być wygórowane 0,5% to poziom zadowalający w warsztacie. Przydatna może okazać się wyższa rozdzielczość – szczególnie cenne okażą multimetry pokazujące setne części Oma na zakresie rezystancji. Rozdzielczość zwykle wyrażana jest jako liczba cyfr wyniku bądź maksymalna liczba w jakiej odczytujemy mierzone wartości.
 • Funkcje specjalistyczne. Warto poszukać miernika z funkcjami dedykowanymi dla diagnostyki samochodowej, takimi jak pomiar częstotliwości czy wypełnienie sygnału PWM. Funkcja ta pozwoli nam sensownie sprawdzić sterowanie elementów wykonawczych takich jak nastawniki czy zawory.
 • Odporność na warunki pracy: Multimetr powinien być solidny i odporny na warunki panujące w warsztacie samochodowym, takie jak wstrząsy, kurz, smary czy wilgoć.
 • Bezpieczeństwo. Warto wybrać miernik renomowanej firmy, posiadający odpowiednie zabezpieczenia na wszystkich zakresach prądowych. Kwestie bezpieczeństwa nabierają szczególnego znaczenia przy pracy z napędami hybrydowymi i elektrycznymi.

multimetr w warsztacie

Dobre multimetry oferują możliwość wykonywania rozmaitych pomiarów. Warto korzystać z funkcji dedykowanych motoryzacji.

Do czego przyda się oscyloskop cyfrowy

Oscyloskop cyfrowy, jak na przykład oscyloskop Scope DT, to niezastąpione narzędzie diagnostyczne w warsztacie samochodowym, umożliwiające dokładną analizę sygnałów elektrycznych w pojazdach. Wybierając oscyloskop do warsztatu warto sprawdzić jakie napięcie wejściowe akceptuje, także czy posiada odpowiednie sondy i dostępne akcesoria takie jak cęgi prądowe. W przypadku oscyloskopu dokładność pomiarów napięcia wcale nie jest głównym czynnikiem charakteryzującym sprzęt.

Jedni preferują przystawki oscyloskopowe dołączane do komputera za pomocą złącza USB, inni wybiorą samodzielne urządzenia, które wyświetlają przebiegi na własnym ekranie. Istnieją zarówno oscyloskopy stołowe, wymagające do pracy zasilania z sieci, jak również urządzenia przenośne, zasilane z wbudowanego akumulatora. Dwa kanały pozwalają wykonać typowe a także bardziej zaawansowane pomiary.

Odkryj potęgę precyzyjnych pomiarów z nowoczesnym oscyloskopem warsztatowym! Ten zaawansowany sprzęt pomiarowy oferuje niezrównane możliwości analizy sygnałów elektronicznych. Na zdjęciu widać innowacyjny oscyloskop warsztatowy z ekranem o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający precyzyjną diagnostykę fal i szczegółową analizę parametrów elektrycznych. Doskonały dla profesjonalistów pracujących w branży elektroniki. Poznaj wszystkie funkcje tego oscyloskopu warsztatowego już teraz!

Oscyloskop to przyrząd pomiarowy, który rejestruje i prezentuje sygnał w czasie. Jego częstotliwość próbkowania znacznie przekracza możliwości typowych mierników.

Częstotliwość próbkowania w przypadku motoryzacji nie jest najważniejsza (chyba, że zamierzamy diagnozować szybkie magistrale jak FlexRay czy MOST). Niektóre oscyloskopy wyróżniają kanały izolowane bądź różnicowe, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pomiarów i minimalizują ryzyko uszkodzenia komponentów.

Inne specjalistyczne funkcje takie jak analiza protokołów komunikacyjnych znajdą zastosowanie tylko, gdy użytkownik potrafi je wykorzystać. Dobre oscyloskopy to te, które będziemy regularnie używać. Ważniejsze od pamięci lub ilości przebiegów na sekundę okazują się przejrzyste interfejsy i wygodne w użyciu oprogramowanie.

Jakie przewagi daje praca z oscyloskopem:

 • Analiza sygnałów w czasie rzeczywistym: Oscyloskop pozwala na obserwację zmian napięcia w czasie rzeczywistym, co jest niezastąpione przy diagnozowaniu skomplikowanych problemów elektrycznych
 • Badanie sygnałów cyfrowych i analogowych: Dzięki możliwości analizy zarówno sygnałów cyfrowych, jak i analogowych, oscyloskop umożliwia kompleksową diagnostykę w nowoczesnych pojazdach.
 • Detekcja zakłóceń i nietypowych zjawisk: Oscyloskop pozwala na wykrycie nietypowych zjawisk, takich jak impulsy napięcia, fluktuacje czy zakłócenia, które mogą być trudne do wykrycia za pomocą zwykłego multimetru.

Co to jest QST-5 i do czego służy?

Tester czujników QST-5 jest narzędziem diagnostycznym służącym do testowania różnych typów czujników wykorzystywanych w motoryzacji. Tester obsługuje wiele rodzajów popularnych czujników stosowanych w pojazdach. QST-5 może być używany zarówno w pojeździe, jak i poza nim, ponieważ zapewnia własne zasilanie dla badanych czujników. Przyrząd posiada kabel, który kończą trzy przewody z końcówkami umożliwiającymi podłączenie do czujnika.

Odkryj efektywność testera czujników! Zaawansowane narzędzie do precyzyjnych pomiarów czujników w motoryzacji. Idealne dla diagnostyki czujników w profesjonalnych zastosowaniach w warsztacie samochodowym.

QST-5 pozwoli przetestować wiele popularnych czujników, oferując także dodatkowe funkcje pomiarów rezystancji, pojemności czy indukcyjności.

 

Przykłady praktyczne

Nowoczesne pojazdy są wyposażone w złożone systemy elektryczne i elektroniczne, które odpowiadają za kontrolę niemal każdego aspektu funkcjonowania samochodu – od zarządzania silnikiem i bezpieczeństwa po komfort i wydajność.

Kluczową rolę w tych systemach odgrywają czujniki, które są oczami i uszami komputerów pojazdów, ciągle monitorując i dostarczając danych o stanie różnych komponentów i systemów. Zobaczymy, jakie konkretnie możliwości mają rozważane urządzenia przy badaniu konkretnych elementów.

Czujnik temperatury

 • Multimetr – zmierzymy rezystancję czujnika i napięcie wyjściowe w trakcie pracy.
 • Oscyloskop – uzyskamy napięcie na czujniku w trakcie pracy, tak jak w przypadku multimetru. Wykres napięcia jest na tyle wolny, że musimy wybrać skalę czasu rzędu co najmniej 10 minut na działkę by zobaczyć dynamikę zmian.
 • QST-5 – otrzymamy rezystancję czujnika (podobnie jak w przypadku multimetru), a po wybraniu skali (dla typowych czujników) także wartość temperatury z czujnika.

Odkryj efektywne testowanie z nowoczesnym testerem czujników QST-5! Zaawansowane narzędzie do precyzyjnej diagnostyki czujników w warsztacie. Idealne dla profesjonalistów. Poznaj możliwości tego testera już teraz!

Czujnik temperatury sprawdzimy także multimetrem czy oscyloskopem. Na ekranie QST-5 odczytamy rezystancję jak i mierzone temperatury.

 

Czujnik ABS

 • Multimetr – nie powinniśmy podłączać multimetru do aktywnych czujników ABS.
 • Oscyloskop – uwidocznimy przebieg sygnału impulsów czujnika – możemy zwrócić uwagę na równomierność generowanych impulsów. Po odpowiedniej konfiguracji możemy odczytać takie parametry jak częstotliwość i inne parametry sygnału.
 • QST-5 – uzyskamy informację o poziomach prądu płynącego przez czujnik. Odczytamy również chwilową wartość częstotliwości sygnału, a także w łatwy sposób policzymy impulsy w trakcie obrotu kołem. Równomierność generowanych impulsów możemy pośrednio ocenić obserwując miganie kontrolki LED

Czujnik wału korbowego (pasywny)

 • Multimetr – zmierzymy rezystancję czujnika.
 • Oscyloskop – zobaczymy przebieg napięcia wyjściowego w trakcie pracy. Zmierzymy amplitudę, częstotliwość i ocenimy równomierność kształtu. Wizualnie wykryjemy problemy takie jak uszkodzone zęby na kole impulsatora bądź jego „bicie” względem czujnika.
 • QST-5 – zmierzymy rezystancję i indukcyjność czujnika. W trakcie pracy (kręcenie rozrusznikiem przy odłączonym sterowniku) odczytamy amplitudę oraz częstotliwość sygnału. Tester powinien wskazać liczbę impulsów (zębów) na kole impulsatora.

Czujnik wałka rozrządu

 • Multimetr – nie powinniśmy podłączać multimetru do aktywnych czujników położenia wałka rozrządu.
 • Oscyloskop – zobaczymy przebieg napięcia wyjściowego w trakcie pracy. Przy pomocy oscyloskopu zmierzymy amplitudę, częstotliwość i ocenimy równomierność kształtu.
 • QST-5 – ustalimy układ wyprowadzeń i prąd pobierany przez czujnik. W trakcie pracy (kręcenie rozrusznikiem przy odłączonym sterowniku) zmierzymy częstotliwość sygnału. Wizualnie dioda LED pozwoli ocenić obecność i równomierność impulsów.

Porównanie

Na podstawie przytoczonych przykładów poniżej pokażemy, jak poszczególne urządzenia sprawdzają się w diagnostyce czujników. Choć jest to tylko fragment zagadnień warsztatowych, reprezentuje ważną część diagnostyki i pokazuje do czego w praktyce będziemy używać sprzętu.

Multimetr

+ Uniwersalność: mierzenie napięcia, prądu i rezystancji.

+ Prostota obsługi i łatwa dostępność.

– Multimetry są mniej skuteczne w analizie złożonych sygnałów, jakie często generują czujniki w pojazdach.

Oscyloskop

+ Zaawansowana diagnostyka: Pozwala obserwować faktyczne przebiegi sygnałów w czasie, co jest istotne przy diagnozowaniu skomplikowanych problemów elektrycznych.

– Wymaga większych nakładów (wyższa cena) oraz dodatkowego zaangażowania związanego z nabyciem wiedzy.

Tester QST-5

+ Prostota użytkowania: zaprojektowany z myślą o warsztacie, ma interfejs użytkownika przyjazny dla mechaników.

+ Często nie wymaga wiedzy na temat układu połączeń testowanych elementów.

+ Dostarcza szczegółowe informacje na temat parametrów pracy typowych czujników oraz pozwala na ich ocenę również poza pojazdem

Podsumowanie

Dla mechanika samochodowego bez zaawansowanego szkolenia z zakresu elektryki i elektroniki, QST-5 może okazać się najprostszym w użyciu narzędziem. Jest dedykowany do konkretnego zastosowania – diagnostyki czujników – i posiada w tym zakresie wiele ułatwień.

Multimetr jest bardziej uniwersalny, ale ma wiele ograniczeń, podczas gdy oscyloskop warsztatowy w diagnostyce pojazdów oferuje zdecydowanie największe możliwości diagnostyczne. Ale jednocześnie jest najbardziej wymagający w obsłudze.

Mechanicy wyposażeni w odpowiednie narzędzia, takie jak tester QST-5, są w stanie szybko i skutecznie diagnozować i naprawiać usterki związane z pracą czujników, zapewniając kompleksową i profesjonalną usługę serwisową.

2024 DeltaTech Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content